Til hovedinnhold
Skeiv Ungdom

Skeiv Ungdom søker Fagrådgiver (100%)

Oslo
xxx
Prosjektstilling, Fulltid
7.07.2022

Er du opptatt av å formidle kunnskap om kjønns- og seksualitetsmangfold? Vil du lede vårt arbeid med brukermedvirkning, lokallagsoppfølging, kompetansehevelse og skolering? Da kan du være kandidaten vi ser etter.

Om stillingen:

Skeiv Ungdom er en frivillig interesse- og brukerorganisasjon for unge skeive mellom 13-30 år. Stillingen som fagrådgiver innebærer å koordinere, skolere og følge opp våre brukerrepresentanter i sentralstyret, lokallag og frivillige. Videre er stillingen faglig ansvarlig for intern og ekstern kommunikasjon og informasjonsformidling om kjønn- og seksualitetsmangfold.

Fagrådgiver inngår som en sentral del i den administrative driften av Skeiv Ungdom, og har faglig ansvar for brukermedvirkning og kompetanseheving i organisasjonen. Stillingen svarer til daglig leder og du vil jobbe på vårt hovedkontor i Oslo sentrum sammen med våre øvrige ansatte. Kontorene våre er universelt utformet.

Sentrale arbeidsoppgaver

 • Følge opp sentralstyret og våre lokallag i samspill med leder
 • Faglig ansvar for informasjon og kommunikasjon om kjønn- og seksualitetsmangfold internt og eksternt i organisasjonen
 • Koordinering av oppdrag og oppfølging av brukerrepresentantene våre
 • Søknads- og rapportskriving, samt utførelse av brukerundersøkelser
 • Utvikling og gjennomføring av konferanser og skolering for våre brukerrepresentanter, tillitsvalgte, frivillige og medlemmer
 • Skrive høringssvar til offentlige instanser
 • Rådgi ledelsen og lokallag i myndighetskontakt

Om deg:

Vi ser etter deg som har engasjement for menneskerettigheter og kjønn- og seksualitetsmangfold. I tillegg til høy arbeidskapasitet og evnen til å arbeide strukturert og systematisk. Du har erfaring med, og god forståelse for frivillighet og organisasjonsarbeid. Du bør ha samfunnsvitenskapelig utdannelse eller annen relevant bakgrunn. Videre må du ha god kunnskap om kjønns- og seksualitetsmangfold, og det er en fordel om du har kjennskap til normkritikk som metode. Gode organisatoriske evner er viktig, og du må kunne strukturere og holde oversikt over arbeidet på en god måte. Videre bør du ha relevant erfaring fra koordinering og/ eller prosjektledelse. Du bør ha erfaring med å søke og rapportere på økonomiske midler. Du må kunne jobbe både individuelt og i team, og derfor være initiativrik, selvstendig og ha gode samarbeidsevner.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Hos oss i Skeiv Ungdom får du

 • jobbe sammen med unge, engasjerte og dyktige kollegaer, tillitsvalgte og frivillige
 • et meningsfullt, fleksibelt og hyggelig arbeidsmiljø
 • fleksibel arbeidstid med kjernetid mellom kl. 09 og 15
 • en universelt utformet arbeidsplass sentralt i Oslo sentrum
 • tilgang til treningsrom og trening i arbeidstiden
 • felles lunsjordning
 • mulighet til å delta på kurs som er relevante for stillingen

Stillingen er på 100% og lønnes etter statens satser, lønnstrinn etter avtale. Noe kvelds- og helgearbeid må medregnes. Stillingen er finansiert gjennom statlige prosjektmidler, og en videreføring av stillingen avhenger av videreføring av disse midlene.

Da vi er en organisasjon som jobber spesifikt med barn og ungdom vil vi be personen vi ansetter om å fremvise forenklet politiattest.

Eventuelle spørsmål knyttet til stillingen kan rettes til administrasjonsleder i Skeiv Ungdom, Sol Esperanza Pellicer, på e-post sol.pellicer@skeivungdom.no eller tlf. 473 95 011.

Søknad med CV sendes innen 07.07.2022 på e-post til jobb@skeivungdom.no.

Flere stillinger

Frikirkens Barn og Ungdom (FriBU)

Speiderkonsulent

xxx
Etter avtale
xxx
Fast stilling, Deltid
xxx
1.09.2024
De Unges Orkesterforbund (UNOF)

Kretskonsulent til UNOF-Trøndelag

xxx
Trøndelag
xxx
Prosjektstilling, Deltid
xxx
1.09.2024