Til hovedinnhold
Frikirkens Barn og Ungdom (FriBU)

Speiderkonsulent

Etter avtale
xxx
Fast stilling, Deltid
1.09.2024

Vi ønsker å styrke innsatsen vår på speider, og søker derfor:
SPEIDERKONSULENT

 

Hva vi vil oppnå med stillingen:

 • Vi ønsker at patruljesystemet blir integrert i speidergruppene.
 • Utvikle speidertreff i samarbeid med korpsstyret og FriBU stab.
 • Tettere samarbeid mellom speider og ungdomsarbeid i FriBU.
 • Fortsette tett kontakt og relasjon med våre speidergrupper og menigheter.
 • Oppfølging av korpsstyret.

Vi tilbyr 20% stilling.
Tiltredelse: etter avtale.
Dersom du har de kvalifikasjoner og ferdigheter vi leter etter, kan det være aktuelt å kombinere denne stillingen med ung voksen konsulent (30%) som er utlyst.

Kvalifikasjoner vi leter etter:

 • Vi leter etter personer som har driv og gjennomføringsevne.
 • Du må være selvstendig i måten du arbeider på, samtidig som du kan jobbe i team.
 • Vi ser etter deg som er kreativ og glad i mennesker.
 • Erfaring og personlig egnethet vil bli vektlagt.
 • Alle ansatte i FriBU er forpliktet på Guds ord og vår kirkes bekjennelse.
 • Lønns- og arbeidsvilkår følger gjeldene bestemmelser i Frikirkens lønnsavtale.
 • FriBUs stab er desentralisert og er lokalisert over store deler av Norge.
 • Arbeidssted etter avtale.

Vedrørende spørsmål til stillingen kan daglig leder Håvard Haugland,
hh@fribu.no / 414 18 400 eller administrasjonsleder Martin Nøstrud,
mn@fribu.no / 456 88 015, kontaktes.

Søknad og CV sendes til daglig leder Håvard Haugland per e-post: hh@fribu.no

Søknadsfrist 1. september.

Nettsted: https://fribu.no/

Flere stillinger

De Unges Orkesterforbund (UNOF)

Kretskonsulent til UNOF-Trøndelag

xxx
Trøndelag
xxx
Prosjektstilling, Deltid
xxx
1.09.2024
Frikirkens Barn og Ungdom (FriBU)

Ung voksen konsulent

xxx
Etter avtale
xxx
Fast stilling, Deltid
xxx
1.09.2024