Til hovedinnhold
Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner
Frivillig verv

Ungdomsdelegat på likestilling

xxx
Frivillig verv, Deltid
31.12.2022

Nå har du mulighet til å delta på FNs Kvinnetoppmøte i 2023!  

Hvert år sender LNU ungdomsdelegater til en rekke FN-møter for å representere LNUs politikk og for å være barn og unges representant inn i FN og pågående internasjonale prosesser. Nå søker vi en ungdomsdelegater med likestilling som fagfelt. 

 

Commission on the Status of Women (CSW)  

FNs kvinnetoppmøte jobber ekslusivt med å fremme likestilling mellom kjønnene og styrke kvinners stilling i verden. Kommisjonen arbeider også med å overvåke og dokumentere jenter og kvinners levekår i hele verden. De utformer også globale standarder for likebehandling og anti- diskriminering. Kommisjonen møtes hvert år. Her gjennomgår de status og fremgang for kvinner det siste året, samt arbeider med nye temaer hvert år.  

Ungdomsdelegaten er del av delegasjonen, får vanligvis tale til forsamlingen og bidrar aktivt med politikkutforming og gjennomgang av eksisterende dokumentasjon på kvinners kår.   

Møtedato for 2023 er 6.- 17. mars i New York.  

Hva vil det si å være ungdomsdelegat?  

Ungdomsdelegatene er representanter for LNUs medlemmer og LNUs politikk. Én av de viktigste oppgavene er å fremme interessene til barn og unge inn i aktuelle delegasjoner, og å samarbeide med andre ungdomsdelegater for å sette barn og unge på dagsorden i FN.  

Å være ungdomsdelegat betyr å inneha et tillitsverv i LNU som går over 12 måneder. Delegatene deltar i LNUs arbeidsgruppe for FN-spørsmål (AgFN) og representerer LNU i relevante fora. Dette gjelder først og fremst internasjonale møter i FN, men også aktuelle møter i Norge samt kontakt med departementet som er ansvarlig for deltakelsen.  

Du kan lese mer om LNUs ungdomsdelegatsordning og hvilke andre møter vi oppnevner ungdomsdelegater til her. 

På de internasjonale møtene dekkes reise, kost og losji. 

LNU ser etter deg som: 

  • Er medlem i en av LNUs medlemsorganisasjoner  
  • Har kjennskap til, kunnskap om og interesse for globale spørsmål på det aktuelle temaet   
  • Har erfaring med internasjonal representasjon og/eller globale spørsmål   
  • Har erfaring med organisasjonsarbeid fra nasjonalt nivå   
  • Har innsikt i og kunnskap om relevante politiske saker og prioriteringer innenfor fagfeltet   
  • Har evne til å jobbe selvstendig og som er initiativrik 
  • Har gode samarbeidsevner  
  • Har evne til å sette deg inn i og formidle kompliserte problemstillinger   
  • Har sterke engelskspråklige egenskaper, både muntlig og skriftlig  

 

Søknad 

Fyll inn søknad her og send deretter CV og nominasjonsbrev til silje@lnu.no innen utgangen av torsdag 31.desember 2022. Nominasjonsbrevet er kun en enkel bekreftelse fra medlemsorganisasjonen som nominerer deg der de bekrefter nominasjonen. Denne vil ikke vektlegges i vurderingen av kandidater. 

Nettsted: https://www.lnu.no/

Flere stillinger

Frikirkens Barn og Ungdom (FriBU)

Ung voksen konsulent

xxx
Etter avtale
xxx
Fast stilling, Deltid
xxx
1.09.2024
Frikirkens Barn og Ungdom (FriBU)

Speiderkonsulent

xxx
Etter avtale
xxx
Fast stilling, Deltid
xxx
1.09.2024