Til hovedinnhold
Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner
Frivillig verv

Ungdomsdelegat på menneskerettigheter

xxx
Frivillig verv, Deltid
26.02.2023

Nå har du mulighet til å delta på FNs generalforsamling   

Hvert år sender LNU ungdomsdelegater til en rekke FN-møter for å representere LNUs politikk og for å være barn og unges representant inn i FN og pågående internasjonale prosesser. Nå søker vi en ungdomsdelegat med menneskerettigheter som fagfelt. 

LNU søker to kandidater av ulikt kjønn. Kandidatene vil først intervjues av en intervjukomité før de velges av Barne- og Ungdomstinget til LNU 20. april. 

UN General assembly (UNGA) 

FNs generalforsamling er organisasjonens høyeste demokratiske organ. De møtes hvert år mellom september og desember og alle 193 medlemsstatene i FN har lik stemmerett.  UNGA vedtar FNs politikk og skal ta viktige valg for organisasjonen videre, som for eksempel: 

 • Utnevne generalsekretær for FN, etter anbefaling fra Sikkerhetsrådet. 
 • Velge de ikke-permanente medlemmene til Sikkerhetsrådet. 
 • Godkjenne FNs budsjett for kommende år. 

Norges ungdomsdelegater sitter vanligvis i 3.komité som bestemmer FNs sosiale politikk. Vil du vite mer om FNs generalforsamling? Les mer om innholdet i møtet og hvilke saker de jobber med her.  

FNs generalforsamling avholdes 12.-30. september i 2023. Dato for ungdomsdelegatenes deltakelse kommer.

Hva vil det si å være ungdomsdelegat?  

Ungdomsdelegatene er representanter for LNUs medlemmer og LNUs politikk. Én av de viktigste oppgavene er å fremme interessene til barn og unge inn i aktuelle delegasjoner, og å samarbeide med andre ungdomsdelegater for å sette barn og unge på dagsorden i FN.  

Å være ungdomsdelegat betyr å inneha et tillitsverv i LNU som går over 12 måneder. Delegatene deltar i LNUs arbeidsgruppe for FN-spørsmål (AgFN) og representerer LNU i relevante fora. Dette gjelder først og fremst internasjonale møter i FN, men også aktuelle møter i Norge samt kontakt med departementet som er ansvarlig for deltakelsen.  

Du kan lese mer om LNUs ungdomsdelegatsordning og hvilke andre møter vi oppnevner ungdomsdelegater til her. 

På de internasjonale møtene dekkes reise, kost og losji. 

LNU ser etter deg som: 

 • Er medlem i en av LNUs medlemsorganisasjoner  
 • Har kjennskap til, kunnskap om og interesse for globale spørsmål på det aktuelle temaet   
 • Har erfaring med internasjonal representasjon og/eller globale spørsmål   
 • Har erfaring med organisasjonsarbeid fra nasjonalt nivå   
 • Har innsikt i og kunnskap om relevante politiske saker og prioriteringer innenfor fagfeltet   
 • Har evne til å jobbe selvstendig og som er initiativrik 
 • Har gode samarbeidsevner  
 • Har evne til å sette deg inn i og formidle kompliserte problemstillinger   
 • Har sterke engelskspråklige egenskaper, både muntlig og skriftlig  

 

Søknad 

Fyll ut skjema her og send deretter CV og nominasjonsbrev til silje@lnu.no innen utgangen av søndag 26. februar 2023. Nominasjonsbrevet er kun en enkel bekreftelse fra medlemsorganisasjonen som nominerer deg der de bekrefter nominasjonen. Denne vil ikke vektlegges i vurderingen av kandidater. 

Nettsted: https://www.lnu.no/

Flere stillinger

De Unges Orkesterforbund (UNOF)

Kretskonsulent til UNOF-Trøndelag

xxx
Trøndelag
xxx
Prosjektstilling, Deltid
xxx
1.09.2024
Frikirkens Barn og Ungdom (FriBU)

Ung voksen konsulent

xxx
Etter avtale
xxx
Fast stilling, Deltid
xxx
1.09.2024