Til hovedinnhold
UngOrg

UngOrg søker politisk rådgiver i fast 100% stilling (med organisasjonserfaring)

Oslo
xxx
Fast stilling, Fulltid
27.11.2022

Er du en initiativrik og samfunnsengasjert person? Ønsker du å sikre reell politisk innflytelse for barn og unge i Oslo? Har du et oppriktig engasjement for organisasjonslivet og barne- og ungdomsorganisasjonenes rolle? Da har vi den perfekte stillingen for deg!

Vi søker en politisk rådgiver i fast 100 % stilling. Du skal jobbe målrettet med politisk påvirkning og kompetanseheving for å løfte barn og unges medbestemmelse i Oslo. Dette skal gjøres ved å blant annet rådgi styret i politiske saker, å sørge for at UngOrg innhenter meninger fra medlemsorganisasjonene våre, skrive høringssvar og pressemeldinger, og følge politiske prosesser. I denne stillingen vil du også ha ansvar for oppfølging av våre medlemsorganisasjoner, og bruke deres innspill inn i UngOrgs politske arbeid.

Vi søker deg som har:

 • Erfaring og engasjement fra frivillig organisasjoner og ungdomsarbeid.
 • Erfaring fra politisk påvirkningsarbeid.
 • Et bevisst forhold til informasjonsformidling til ungdom og beslutningstakere.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk, og erfaring med ulik type tekstproduksjon.
 • Kjennskap til barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo og politiske aktører, og er en god relasjonsbygger.
 • Kjennskap til kursvirksomhet, fasilitering og formidling.
 • Evne til å følge opp flere prosesser samtidig.
 • Evne til å jobbe strukturert og selvstendig, men også være en lagspiller
 • Gjennomføringsevne og er initiativrik.
 • Erfaring og personlig egnethet kan kompensere for manglende kvalifikasjoner.

Sentrale arbeidsoppgaver:

 • Initiering og oppfølging av politiske saker som berører ungdom og den unge frivilligheten særlig i Oslo
 • Kontakt med politikere og Oslo kommune i saker som angår barne- og ungdomsorganisasjoner, samt bidra i UngOrgs øvrige politiske arbeid.
 • Bistå og rådgi styret i UngOrg og politisk utvalg med politiske oppgaver og arbeid
 • Bistå i utførelsen av UngOrg sitt medlemstilbud, med hovedansvar for utlån av lokaler til den unge frivilligheten.
 • Rådgi og veilede medlemsorganisasjoner og unge frivillige.
 • Tilrettelegge for god forankring av politiske saker blant medlemsorganisasjonene til UngOrg, gjennom å blant annet innhente innspill til vårt politiske arbeid
 • Skape godt grunnlag for politisk arbeid i organisasjonen
 • Kursvirksomhet for organisasjoner og ungdomsråd.
 • Kompetansebygging og -spredning knyttet til prinsipper og pedagogiske metoder for at ungdom skal være aktive og deltagende i politisk arbeid.
 • Andre prosjekter og administrativt arbeid når det er aktuelt.

Vi tilbyr:

 • Varierte og meningsfulle arbeidsoppgaver
 • Gode arbeidstidsordninger
 • Et godt og inkluderende arbeidsmiljø
 • Treningsfri og organisasjonsfri
 • Tariffavtale
 • Lønn etter gjeldende avtale (for tiden mellom kr 449 159,78 – 460 615,10)

Vi ønsker en mangfoldig arbeidsplass og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke. Grunnet personalgruppens sammensetning oppfordres spesielt personer med minoritetsbakgrunn og menn til å søke.

Stillingen er selvstendig med stor mulighet til å påvirke innholdet i egen arbeidsdag, og har fleksitidsordning med kjernetid mellom kl. 09:30 og 15:00. Noe kvelds- og helgearbeid må påregnes.

Søknad sendes via Finn.nos søknadssystem. Send inn kortfattet søknad og CV i èn samlet PDF, filnavn “DITT NAVN – søknad og CV.pdf”.

Referanser, attester, vitnemål eller lignende skal ikke sendes inn, men tas med til et eventuelt intervju.

Nettsted: https://www.finn.no/job/fulltime/ad.html?finnkode=280966623

Flere stillinger

Elevorganisasjonen i Norge (EO)

Økonomisekretær

xxx
Oslo
xxx
Fast stilling, Deltid
xxx
1.11.2023
Ikke LNU-medlem

Kontorsjef

xxx
Oslo
xxx
Fast stilling, Fulltid
xxx
13.10.2023