Til hovedinnhold
Performance-kunstnere opptrer under åpningen av Spires kunstutstilling på Losæter i Oslo. Utstillingen kom på plass med hjelp av midler fra LNU Kultur.

LNU Kultur søker tildelingsutvalg

LNU søker et nytt tildelingsutvalg til støtteordningen LNU Kultur for tildelingsåret 2021. Støtteordningen gir penger til landsdekkende og demokratiske barne- og ungdomsorganisasjoner. 

Det er tildelingsutvalget som avgjør hvilke prosjektsøknader som får innvilget støtte. Utvalget består av 5 representanter fra organisasjoner som faller inn under støtteordningens målgruppe, og ledes av et av LNUs styremedlem. Arbeidet blir gjort i fellesskap med LNU sin saksbehandler. 

Utvalget velges av LNUs arbeidsutvalg ut fra nominasjoner fra organisasjonene, og fristen for å nominere noen er 13.januar 2021. Nominasjonen leveres via skjemaet nederst på denne siden.  

Her finner du retningslinjene og mer informasjon om LNU Kultur 

Arbeidet 

Det er søknadsfrist 1. februar og 15. mai. Tildelingsutvalget har møter omtrent tre uker etter fristene.  

Det er antallet søknader som avgjør hvor mange ganger utvalget møtes ved hver tildelingsrunde. Møtene kan legges i arbeidstid eller kveldstid, alt ettersom hva som passer best for medlemmene i utvalget. De vil foregå digitalt og/eller i Oslo, og reise og eventuelt opphold for medlemmer dekkes av LNU.   

En viktig erfaring å ta med seg  

Det å være med i utvalget gir mulighet til å engasjere seg og få erfaring med forvaltning av større summer. Du får innsikt i søknadsprosesser hos tilskuddsgivere og blir kjent med det å lese søknader opp mot retningslinjer.  

Man sitter i tildelingsutvalget for et tildelingsår av gangen, og ved å bli med i utvalget forplikter du deg til å delta på tildelingsmøtene både i mars og juni. 

Fill out my online form.

Publisert