Til hovedinnhold
Illustrasjonsfoto: Daisy Daisy/Adobe Stock.

LNU Mangfold og inkludering søker tildelingsutvalg

LNU søker et nytt tildelingsutvalg til støtteordningen LNU Mangfold og inkludering for tildelingsåret 2021. Støtteordningen gir penger til prosjekter som viser fram det positive i et mangfoldig samfunn. Prosjektene som får støtte tar opp temaer knyttet til mangfold, inkludering og deltakelse. 

Det er tildelingsutvalget som avgjør hvilke prosjektsøknader som får innvilget støtte. Utvalget består av 5 representanter fra organisasjoner som faller inn under støtteordningens målgruppe, og ledes av et av LNUs styremedlem. Arbeidet blir gjort i fellesskap med LNU sin saksbehandler. 

Utvalget velges av LNUs arbeidsutvalg ut fra nominasjoner fra organisasjonene, og fristen for å nominere noen er 18. februar 2021. Nominasjonen leveres via skjemaet nederst på denne siden.  

Her finner du retningslinjene og mer informasjon om LNU Mangfold og inkludering.

Arbeidet

Søknadsfristene er 1. mars, 1. juni og 1. oktober. Tildelingsutvalget møtes to til tre uker etter fristene. 

Møtene kan legges i arbeidstid eller kveldstid, alt ettersom hva som passer best for medlemmene i utvalget. De vil foregå digitalt og/eller i Oslo, og reise og eventuelt opphold for medlemmer dekkes av LNU.   

En viktig erfaring å ta med seg

Det å være med i utvalget gir mulighet til å engasjere seg og få erfaring med forvaltning av større summer. Du får innsikt i søknadsprosesser hos tilskuddsgivere og blir kjent med det å lese søknader opp mot retningslinjer.  Du får erfaring i å vurdere prosjekter og organisasjoner, og vil ikke minst lære mer om alle de positive mangfold og inkluderingstiltak som settes i gang landet rundt. 

Man sitter i tildelingsutvalget for ett tildelingsår av gangen, og ved å bli med i utvalget forplikter du deg til å delta på alle tildelingsmøtene. 

Nominér kandidat til tildelingsutvalget i LNU Mangfold og inkludering 2021

Publisert