Til hovedinnhold
Foto: Hilde A.S. Gunvaldsen

LNU raser mot fraværs-forslag: – Stikker kjepper i hjulene for barn og unges grunnlovfestede rett til å bli hørt

I dag sendte Utdnningsdirektoratet på vegne av Kunnskapsdepartementet ut et forslag til nytt fraværsreglement på høring, der det foreslås å fjerne ordningen med gyldig politisk fravær. Styreleder i Landsrådet for Norges barne- og Ungdomsorganisasjoner (LNU), Margrete Bjørge Katanasho, raser og mener at forslaget stikker kjepper i hjulene for barn og unges politiske engasjement, og rett til å bli hørt. 

Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) mener forslaget er dypt kritikkverdig. 

Styreleder i LNU, Margrete Bjørge Katanasho, uttaler følgende: 

«Med dette forslaget stikker Kunnskapsdepartementet kjepper i hjulene for barn og unges rett til å bli hørt.» 

«Demokratiet bør legge til rette for at elever engasjerer og organiserer seg – ikke straffe de som gjør det. Barn og unge er underrepresenterte i beslutningsprosesser, og da må vi som samfunn legge til rette for at stemmene deres slipper til. Nå foreslår Kunnskapsdepartementet å gjøre det stikk motsatte.» 

 «Forslaget vil hindre barn og ungdom i å delta aktivt i samfunnsdebatten og politiske prosesser. Vi kommer ikke utenom at de fleste politiske prosesser skjer i skoletiden. Dette er ikke bare kritikkverdig, det strider med grunnleggende prinsipper om demokratisk deltakelse.» 

«Det skal ikke være sånn at elever som engasjerer seg i politikk og organisasjonsliv står i fare for å måtte bruke flere år på å ta fordi de har organisert seg.» 

«Å delta er en rettighet, og ikke noe som skal betinges av at rektor ser verdien av engasjementet til elevene sine. Å legge opp til at rektor får større makt til å utøve skjønn vil styrke “trynefaktoren”. Det er helt hull i hodet.”  

 

I følge LNU vil forslaget ramme elevers Grunnlovsfestede rett til å bli hørt.  

«Å skrote politisk fravær som en gyldig grunn til fravær er å ignorere den grunnleggende demokratiopplæringen som skjer når barn og unge organiserer og engasjerer seg.» 

«Barne- og ungdomsorganisasjonene spiller en avgjørende rolle i å sikre at unge stemmer blir hørt. Å fjerne muligheten for politisk og organisatorisk fravær er å legge hindringer i veien for ungdommens mulighet til å engasjere seg og delta aktivt i samfunnsutviklingen.» 

For ytterligere informasjon eller uttalelser vennligst kontakt undertegnede. Bildet krediteres undertegnede. 

Publisert