Til hovedinnhold

LNU søker seks representanter til DIGI UNG-programmet

En av Helsedirektoratet store satsninger de kommende årene er DIGI UNG-programmet. Prosjektet er satt i gang for å gjøre det lettere å komme i kontakt med, få informasjon fra og få veiledning  fra helsetjenestene for unge, via de flatene de bruker i hverdagen.   

Kort om DIGI UNG-programmet og elæringsprosjektet: 

DIGI UNG-programmet har et mål om å tilby lett tilgjengelig og kvalitetssikret informasjon, veiledning og tjenester til ungdom (13-20 år) på tvers av sektorer. Innenfor helsesektoren er målet å tilby alt fra åpen informasjon i artikler og videoer til anonyme chat-samtaler og innloggede videokonsultasjoner via en felles inngang på ung.no. Mange ulike funksjonaliteter utvikles under DIGI UNG programmet, og blant annet e-læring, som er det brukerpanelet primært skal jobbe med. 

E-læring er tenkt som nettbaserte spill, kurs eller apper som bidrar til mestring gjennom selvhjelp og eventuelt i kombinasjon med behandling. 

Forslag til alternativ hvis vi vil gi noen eksempler: Relevant e-læringsverktøy kan være trygghetsskapere i vanskelige situasjoner, omhandle utdanningsvalgforebygging av overgrep og mer. E-læring ønskes også brukt som støtte til undervisning tilknyttet seksuell helse. Vi håper at brukerpanelet kan hjelpe oss med å grave videre i ungdommenes ønsker og behov slik at vi kan komme frem til et nyttig tilbud. 

Brukerpanelets oppgaver: 

Helsedirektoratet trenger hjelp til å diskutere ønsker om innhold og tematikker for e-læringsverktøy som skal brukes under DIGI-UNG. Oppgavene vil være alt fra brainstorming og delta diskusjoner til brukertesting av eksisterende produkter eller prototyper under arbeid.  

Hvem ser vi etter? 

Vi ser etter deg som har et ønske om å være med på å gjøre offentlige tjenester lettere å bruke og skjønne for oss som er unge i dag. Så lenge du er mellom 13 og 20 år så er du kvalifisert til å delta i panelet.  

For å søke på vervet er det ingen krav til tidligere kjennskap til eller erfaring med verken digitalisering eller det offentlige helsetilbudet. Vi ser etter en gruppe som er mangfoldig og som representerer bredden av norske ungdommer.  

Varighet på vervet: 

De som blir utnevnt forventes å kunne stille opp et halvt år av gangen. Det er i utgangspunktet digitale møter, men hvis de blir fysiske møter blir de utenfor skoletid. Helsedirektoratet dekker honorar og reiseutgifter dekkes etter avtale. 

Hvordan søker du?  

Lever søknad via dette skjemaet innen utgangen av 4. november 2020.  

Dersom organisasjonene nominerer flere kandidater bes sentralleddet sende en prioritert rekkefølge til politisk rådgiver Jan Halvor Vaag Enderud innen 4. november 2020 på jan.halvor@lnu.no 

LNUs arbeidsutvalg innstiller og fatter vedtak om hvem som blir representanten til referansegruppen.  

Har du spørsmål? Ta kontakt på jan.halvor@lnu.no 

Publisert