Til hovedinnhold

LNU søker ungdomsdelegat på bærekraft til FN – UTVIDET FRIST

Utvidet frist. Hvert år sender LNU ungdomsdelegater til en rekke FN-møter for å representere LNUs politikk og være barn og unges representanter inn i FN og sikre ungdomsmedvirkning i internasjonale prosesser.

Nå søker vi en ungdomsdelegat med bærekraftig utvikling som fagfelt! Ungdomsdelegaten vil delta i Norges delegasjon til FNs høynivåforum for bærekraftsmålene (High-level Political Forum/HLPF) 6. til 16. juli. Det planlegges å avvikle HLPF digitalt, med studio i Oslo for den norske delegasjonen. Søknadsfristen er torsdag 22. april.

Ungdomsdelegat med bærekraftig utvikling som fagfelt

Det er kun ni år til bærekraftsmålene skal være oppnådd. Temaet for årets høynivåforum er «Sustainable and resilient recovery from the COVID-19 pandemic that promotes the economic, social and environmental dimensions of sustainable development: building an inclusive and effective path for the achievement of the 2030 Agenda in the context of the decade of action and delivery for sustainable development». HLPF er FNs hovedarena for rapportering på bærekraftsmålene. Her rappoterer land frivillig på hvordan implementeringen av målene ligger an og får tilbakemeldinger og innspill fra andre land. Norge skal levere rapport i år.

Som ungdomsdelegat på bærekraftig utvikling bør du ha kjennskap til 2030-agendaen og bærekraftsmålene, og ha tanker om hvordan Norge best mulig kan nå målene.

Her kan du lese mer om FNs høynivåforum for bærekraftsmålene (HLPF)

Lever søknad, CV og nominasjonsbrevet via dette skjemaet.

Embla Regine Mathisen var ungdomsdelegat på bærekraft i 2020. Her taler hun under under HLPF. Foto: Utenriksdepartementet

Hvem kan søke om å bli ungdomsdelegat?

For å søke må du være mellom 18 og 29 år, og helst under 26.

Du må være medlem i én av LNUs medlemsorganisasjoner. Kandidater med nasjonale verv i organisasjonene vil bli prioritert.

Hva vil det si å være ungdomsdelegat?

Ungdomsdelegatene er representanter for LNUs medlemsorganisasjoner og LNUs politikk. Én av de viktigste oppgavene er å fremme interessene til barn og unge i aktuelle delegasjoner og opp mot norske myndigheter, og å samarbeide med andre ungdomsdelegater for å sette barn og unge på dagsorden i FN. I tillegg til å representere LNUs politikk velges ungdomsdelegatene på bakgrunn av egne politiske prioriteringer de ønsker å jobbe med. Du kan lese mer om de nåværende ungdomsdelegatene her.

Som ungdomsdelegat er man en offisiell norsk delegat og deltar i Norges delegasjon til FN-møter innen det tematiske området man er valgt på. Det varierer hvilke oppgaver man får, men det forventes at man er aktiv i delegasjonen. Dette kan være alt fra å delta i paneldiskusjoner, holde innlegg på vegne av Norge, delta i mindre paneldiskusjoner, være med på forhandlinger og arrangere ulike sidearrangementer.

Å være ungdomsdelegat betyr å inneha et tillitsverv i LNU. Delegatene deltar i LNUs arbeidsgruppe for FN-spørsmål (AgFN) og representerer LNU i relevante fora. Dette gjelder først og fremst internasjonale møter i FN, men også aktuelle møter i Norge samt kontakt med ansvarlig departement.

På de internasjonale møtene dekkes reise, kost og losji.

Eventuelle reiseutgifter knyttet til opplæring og skolering hos LNU dekkes ikke av LNU og må derfor bli dekket av egen organisasjon. Grunnet smittevernrestriksjoner vil dette i hovedsak foregå digitalt i år.

Lever søknad, CV og nominasjonsbrev via dette skjemaet innen utgangen av 22. april 2021. Nominasjonsbrevet er kun en enkel bekreftelse fra medlemsorganisasjonen som nominerer deg der de bekrefter nominasjonen. Denne vil ikke vektlegges i vurderingen av kandidater.

Dersom organisasjonene nominerer flere kandidater bes sentralleddet sende en prioritert rekkefølge til politisk rådgiver Stian Skarheim Magelssen på stian.magelssen@lnu.no.

Søknadsskjemaet finner du her

 

Publisert