Til hovedinnhold
LNU Styrks logo står over et bilde av jenter som sitter å snakker sammen på gresset med ryggen til kamera

Mangfoldige barne- og ungdomsorganisasjoner er nødvendige – nå lanseres LNU Styrk

LNU Styrk handler om å styrke flerkulturelle barne- og ungdomsorganisasjoner. Dette prosjektet skal gi organisasjonene viktige verktøy for sitt organisasjonsarbeid. I LNU Styrk kan organisasjonene få veiledning, kurs og oppfølgning med det de trenger for å bygge en mer bærekraftig organisasjon. 

– Mangfold gir styrke, sier styreleder i LNU Margrete Bjørge Katanasho. Jeg er stolt over at LNU nå enda tydeligere skal bidra til mangfold blant barne- og ungdomsorganisasjonene, fortsetter hun. 

Prosjektet LNU Styrk ble satt i gang etter at LNU i 2022 gjorde en kartlegging av flerkulturelle barne- og ungdomsorganisasjoner. Organisasjonene driver viktig arbeid for å engasjere i sine respektive miljøer. Flerkulturelle barne- og ungdomsorganisasjoner er viktige for demokratiet vårt, fordi de lærer barn og unge at stemmene deres betyr noe og at det nytter å engasjere seg, forteller Katanasho. 

Likevel utfordres organiasjonene av ildsjelarbeid og kontinuitetsproblemer. En forutsetning for at disse organisasjonene skal få drive med sitt viktige arbeid er at de organisatoriske rammene fungerer.  

Styreleder i LNU legger vekt på at det ikke  alltid er lett å drive en organisasjon. Derfor håper hun at LNU Styrk er et verktøy som kan gjøre dette litt lettere, slik at flere unge får oppleve fellesskapet i barne- og ungdomsorganisasjonene på. 

– Barne og ungdomsorganisasjonene skaper møteplasser og fellesskap for unge. Gjennom LNU Styrk skal vi bidra til at enda flere møteplasser og enda flere fellesskap, forteller Katanasho. 

Første steg i prosjektet er et kræsjkurs som arrangeres søndag 12.mars. På dette kurset vil deltakerne få delta på diverse kurs og workshops parallelt med at de møter likesinnede organisasjonsmennesker som ønsker å gjøre en forskjell for verden rundt seg.   

Vil du vite mer en LNU Styrk? Les mer her. 

Publisert