Til hovedinnhold
Illustrasjon av et Teams-møte.

Medlemsmøte om Arendalsuka og Frivillighetens år

Mange av LNUs medlemsorganisasjoner har over flere år deltatt på Arendalsuka. Vi i LNU inviterer derfor til et medlemsmøte for å få innspill på følgende:  

  • Hvordan opplever dere at Arendalsuka fungerer for din organisasjon? 
  • Hvilken rolle skal LNU ta i Arendalsuka 2021?  
  • Hva trenger dere fra LNU vedrørende Arendalsuka 
  • LNU har dialog med Arendalsuka, hva ønsker dere at vi skal viderebringe til arrangørene før arrangementer i 2021. 

2022 er Frivillighetens år. Dette er forankret i Frivillighetsmeldingen fra desember 2018. Året skal sette fokus på frivilligheten som en hjørnestein i den norske samfunnsmodellen og vise frem aktiviteten som skjer på frivillig basis i lokalsamfunn i hele landet.  

På møtet vil prosjektleder for Frivillighetens år presentere planene for prosjektet og organisasjonene vil kunne komme med innspill direkte til Frivillighet Norge om hva dere ønsker i prosjektet og hvordan barne- og ungdomsorganisasjonene kan få størst nytte av det.

Medlemsmøtet finner sted på Zoom torsdag 14. januar kl. 10.00-11.30. 
Meld dere på møtet her: https://lnukurs.wufoo.com/forms/medlemsmate-arendalsuka-og-frivillighetens-ar/ 

Påmeldingsfrist: 14. januar kl. 09.00.

Publisert