Til hovedinnhold

Nå har du mulighet til å delta på FNs klimatoppmøte i 2024 og 2025

Hvert år sender LNU ungdomsdelegater til en rekke FN-møter for å representere LNUs politikk og for å være barn og unges representant inn i FN og pågående internasjonale prosesser. Nå søker vi en ungdomsdelegat med klima som fagfelt.  

Klima  

Perioden din som ungdomsdelegat på klima er toårig. Som ny ungdomsdelegat på klima vil du bli juniordelegat det første året, og seniordelegat det andre året. Du vil dermed inngå i et team med årets juniordelegat, Amalie Holmefjord, som i 2024 blir seniordelegat. Klimadelegaten får mulighet til å delta som ungdomsdelegat under mellomforhandlingene og på klimatoppmøtet COP, både i 2024 og 2025. Tentativ dato for mellomforhandlingene er mai og klimatoppmøtet november/ desember.   

Oppfølgingen av Paris-avtalen fra 2015 og Agenda 2030 er det viktigste som skjer i klimaforhandlingene fremover. Alle barn og unge har rett til å vokse opp i et rent miljø og med et trygt klima. Dagens klimapolitikk påvirker både fremtiden og hverdagen til barn og unge i hele verden, og derfor bør barn og unge også ha innflytelse på alle politiske beslutninger som tas om klima og miljø. Den norske ungdomsdelegaten på klima vil være LNUs representant i FN og inn mot norske myndigheter for å sikre en stadig mer ambisiøs, rettferdig og bindende klimapolitikk.  

Hva vil det si å være ungdomsdelegat?  

Ungdomsdelegatene er representanter for LNUs medlemmer og LNUs politikk. Én av de viktigste oppgavene er å fremme interessene til barn og unge inn i aktuelle delegasjoner, og å samarbeide med andre ungdomsdelegater for å sette barn og unge på dagsorden i FN. Du kan lese mer om de nåværende ungdomsdelegatene her 

Å være ungdomsdelegat på klima betyr å inneha et tillitsverv i LNU som går over 24 måneder. Delegatene deltar i LNUs arbeidsgruppe for FN-spørsmål (AgFN) og representerer LNU i relevante fora. Dette gjelder først og fremst internasjonale møter i FN, men også aktuelle møter i Norge samt kontakt med departementet som er ansvarlig for deltakelsen.  

På de internasjonale møtene dekkes reise, kost og losji.  

LNU ser etter deg som har

  • kjennskap til, kunnskap om og interesse for globale spørsmål på det aktuelle temaet   
  • erfaring med internasjonal representasjon og/eller globale spørsmål   
  • erfaring med organisasjonsarbeid fra nasjonalt nivå   
  • innsikt i og kunnskap om relevante politiske saker og prioriteringer innenfor fagfeltet   
  • evne til å jobbe selvstendig og som er initiativrik 
  • gode samarbeidsevner  
  • evne til å sette deg inn i og formidle kompliserte problemstillinger   
  • sterke engelskspråklige egenskaper, både muntlig og skriftlig   

Søknad 

Fyll inn søknad her send deretter CV og nominasjonsbrev til silje@lnu.no innen utgangen av søndag 7. januar 2024. Nominasjonsbrevet er kun en enkel bekreftelse fra medlemsorganisasjonen som nominerer deg der de bekrefter nominasjonen. Denne vil ikke vektlegges i vurderingen av kandidater. 

Publisert – Sist oppdatert 04.01.2024 13:27