Til hovedinnhold
FN-flagget, her utenfor Juba i Sør-Sudan. Foto: UN Photo

Nå har du mulighet til å delta på FNs toppmøte om biologisk mangfold (CBD COP16) 

Hvert år sender LNU ungdomsdelegater til en rekke FN-møter for å representere LNUs politikk og for å være barn og unges representant inn i FN og pågående internasjonale prosesser. Nå søker vi en ungdomsdelegat med biologisk mangfold som fagfelt. 

Convention on Biological Diversity, Conferance of the Parties (CBD COP) 

CBD COP er klimakonferansen som spesifikt omhandler biologisk mangfold. Konferansen tar utgangspunkt i den internasjonale konvensjonen om biologisk mangfold, den første globale avtalen mellom FN-landene som dekker alle aspekter av biologisk mangfold. Eksempler på dette er bærekraftig bruk av landområder, matsystemet, hvordan verden skal bevare biologisk artsmangfold og bærekraft i moteindustrien. Under konferansen reviderer, videreutvikler og gjennomgår FN-landene den internasjonale konvensjonen de har forpliktet seg til. 

Årets CBD COP er det 16. partsmøtet for biomangfoldkonvensjonen og finner sted i Colombia 21. oktober-1. november 2024.  

Hva vil det si å være ungdomsdelegat?  

Ungdomsdelegaten deltar i den norske delegasjonen. Ungdomsdelegatene er representanter for LNUs medlemmer og LNUs politikk. Én av de viktigste oppgavene er å fremme interessene til barn og unge inn i aktuelle delegasjoner, og å samarbeide med andre ungdomsdelegater for å sette barn og unge på dagsorden i FN.  

Å være ungdomsdelegat betyr å inneha et tillitsverv i LNU som går over 12 måneder. Delegatene deltar i LNUs arbeidsgruppe for FN-spørsmål (AgFN) og representerer LNU i relevante fora. Dette gjelder først og fremst internasjonale møter i FN, men også aktuelle møter i Norge samt kontakt med departementet som er ansvarlig for deltakelsen.  

Du kan lese mer om LNUs ungdomsdelegatsordning og hvilke andre møter vi oppnevner ungdomsdelegater til her. 

På de internasjonale møtene dekkes reise, kost og losji. 

LNU ser etter deg som: 

  • Er medlem i en av LNUs medlemsorganisasjoner  
  • Har kjennskap til, kunnskap om og interesse for globale spørsmål på det aktuelle temaet   
  • Har erfaring med internasjonal representasjon og/eller globale spørsmål   
  • Har erfaring med organisasjonsarbeid fra nasjonalt nivå   
  • Har innsikt i og kunnskap om relevante politiske saker og prioriteringer innenfor fagfeltet   
  • Har evne til å jobbe selvstendig og som er initiativrik 
  • Har gode samarbeidsevner  
  • Har evne til å sette deg inn i og formidle kompliserte problemstillinger   
  • Har sterke engelskspråklige egenskaper, både muntlig og skriftlig  

 

Søknad 

Fyll inn skjema her og send deretter CV og nominasjonsbrev fra din organisasjon til silje@lnu.no innen fristen søndag 9. februar 2024 kl. 23.00. Nominasjonsbrevet er kun en enkel bekreftelse fra medlemsorganisasjonen som nominerer deg der de bekrefter nominasjonen. Denne vil ikke vektlegges i vurderingen av kandidater. 

Publisert – Sist oppdatert 05.02.2024 12:39