Til hovedinnhold
Illustrasjon: Jarand Ullestad, LNU

Nå kan din organisasjon søke om korona-kompensasjon

Det er trange og usikre tider for den unge frivilligheten i Norge, og en rekke arrangementer har måttet avlyse. Vi har tidligere skrevet om Kulturdepartementets krisepakke til idrett, kultur og frivillighet.

Kulturdepartementet har fastsatt en forskrift om midlertidig kompensasjonsordning for arrangører i frivillighets- og idrettssektoren ved avlysning, stenging eller utsettelse av arrangementer som følge av COVID-19-utbruddet. Det er satt av 700 millioner kroner til idretten og frivilligheten.

Fra 14. april kan frivillige lag og organisasjoner søke om kompensasjon for arrangementer som har blitt avlyst, utsatt eller stengt på grunn av koronakrisen, og som var planlagt avholdt fra 5. mars til 30. april 2020.

Kompensasjonsordningen blir forvaltet av Lotteri- og stiftelsestilsynet, og det er via disse dere kan søke. Vi ber dere være spesielt obs på følgende kriterier:

  • Arrangementet skulle ha vært åpent for allmennheten for å motta kompensasjon.  
  • Utgjør tapt billettinntekt og deltakeravgift eller merutgifter samlet mindre enn 25 000 kroner kan dere ikke søke kompensasjon.
  • Arrangører som mottok 60 prosent eller mer av sine inntekter fra offentlige tilskudd i 2019, har ikke rett til kompensasjon.

Les øvrige kriterier og søk her.

Søknadsfrist er 21. april, og det legges opp til rask søknadsbehandling og utbetaling.

Publisert