Til hovedinnhold

BUT 2022: Nå kan du nominere kandidater til valg

Vil du være med på å bestemme hvem som skal styre LNU de neste årene?

28. april avholdes Barne- og ungdomstinget (BUT) 2022 i Oslo. BUT er LNUs årsmøte og øverste demokratiske organ, samler representanter fra våre 97 medlemsorganisasjoner, og vedtar hva LNU skal jobbe med.

Ved BUT stemmer man også over hvem som skal ha verv i organisasjonen.

I 2022 er disse vervene på valg:

  • Én styreleder
  • Én nestleder
  • Tre styremedlemmer
  • To varamedlemmer til styret
  • Ett medlem til kontrollkomiteen
  • Ett medlem til klageutvalget
  • Seks medlemmer til valgkomiteen

Vet du om noen som vil passe til et av disse vervene? Fristen for å nominere kandidater er 27. februar!

Les mer og nominer noen her!

 

– Å stille til valg i LNU er noe av det smarteste jeg har gjort, sier LNU-styreleder Isa Maline Isene, som ikke stiller til gjenvalg.

– I LNU-styret får man mulighet til å møte andre organisasjonsfolk, diskutere behovene for barne- og ungdomsfrivilligheten, og være med som en viktig stemme på vegne av barne- og ungdomsorganisasjonene både nasjonalt og internasjonalt.

Isa Maline Isene, styreleder i LNU. Foto: Sverre Øygarden Eikill / LNU

Om vervene

Styret

Som styremedlem vil man være med å påvirke arbeidet og prioriteringene som gjøres i LNU, på vegne av både seg selv og den medlemsgruppa organisasjonen man representerer. Det er en unik mulighet til å være en del av en stor paraplyorganisasjon som jobber med politisk påvirkning, forvaltning og kompetanseheving. Det forventes at styremedlemmer kan møte på styremøtene som avholdes ca. en gang i måneden. Mulighet til å bruke tid utover styremøtene er ikke avgjørende, men vil vektlegges av valgkomiteen. Se vedlagt dokument om styrearbeid i LNU for utdypende informasjon om styrearbeidet.

Kontrollkomiteen

Kontrollkomiteen har som oppgave å føre tilsyn med LNUs forvaltning, og kontrollere at styrets arbeid er i tråd med vedtektene og vedtak fattet av representantskapet. Medlemmer av kontrollkomiteen behandler også innkomne klager på LNUs støtteordning sammen med klageutvalget, som er siste klageinstans i LNU.

Valgkomiteen

Valgkomiteen består av seks medlemmer fra LNUs medlemmer og ett medlem valgt av styret i LNU. Komiteens medlemmer velges for ett år og skal innstille på valg av styre, kontrollkomité og klageutvalg til representantskapet. Jfr. § 38 i LNUs vedtekter er det styret som innstiller på valg av valgkomité.

Les mer og nominer noen her!

Publisert