Til hovedinnhold

Nå kan du søke om midler fra mangfold- og inkluderingsstøtta

Nå kan dere søke om støtte til prosjekter som handler om mangfold, holdninger og deltakelse! Søknadsfrist 1. mars 

Mangfold- og inkluderingsstøtta er for barn og unge som ønsker å vise at mangfold er positivt for samfunnet. Vil dere for eksempel utfordre fordommer? Sette fokus på diskriminering? Senke barrierer for deltagelse i lokalmiljøet? Motarbeide radikalisering og voldelig ekstremisme? Bli en mer inkluderende organisasjon? Disse, og flere tema kan dere få støtte til! 

Hvem kan søke: barne- og ungdomsorganisasjoner, foreninger, fritidsklubber, ungdomshus og lokale ungdomsmiljø. 

 

Prosjekttyper som prioriteres:    

  • a) Prosjekter som tar et oppgjør med fordommer og/eller diskriminering
  • b) Prosjekter i lokalmiljø med tydelig fokus på mangfold, holdninger og deltakelse som bidrar til å skape felles møteplasser eller samarbeid mellom ulike organisasjoner/lokale aktører. 
  • c) Prosjekter som vil forebygge eller motarbeide radikalisering og voldelig ekstremisme. 
  • d) Prosjekter som er nyskapende og tar sikte på å dele og videreutvikle kunnskap og erfaringer
  • e) Prosjekter som er med å utvikle organisasjoner innen mangfold og inkludering

  

Få hjelp til søknaden deres 

Har dere en idé til et prosjekt og er usikker på om prosjektet deres kan få støtte? Vil dere ha tilbakemelding på et utkast til søknad? Ta kontakt med saksbehandler innen 16. februar! Saksbehandler kan hjelpe deg slik at du kan lage en god søknad. Skriftlig tilbakemelding på utkast til søknad fører ofte til at den stiller sterkere i konkurransen om pengene. Send en e-post til kirsten@lnu.no eller ring 91 92 41 81. Kladdskjema finner du på Mangfold- og inkluderingsstøtta sin nettside. Der finner du også inspirasjon fra tidligere prosjekter, retningslinjene for støtteordningen, og ofte stilte spørsmål. Sett deg inn i retningslinjene før du kontakter saksbehandler.  

Søknaden sender du inn gjennom LNU sin søknadsportal innen 1. mars. 

Publisert – Sist oppdatert 09.02.2024 13:07