Til hovedinnhold
Filter for Snapchat: Senterungdommen gikk for augmentet reality i valgkampen.

Nå støtter LNU Kultur enda større prosjekter

LNU skal snart dele ut millioner til kulturprosjekter i landsdekkende barne- og ungdomsorganisasjoner, og det med både oppdaterte retningslinjer og ny søknadsportal. Den største endringen i retningslinjene er at maksbeløpet man kan søke om til et prosjekt er økt fra 200 000 til 300 000 kroner. Minimumsbeløpet er fortsatt på 25 000 kroner.

En annen endring som flere søkere vil nyte godt av, er at prosjekter nå kan følge skoleåret i stedet for kalenderåret. Men husk at dette og begrunnelse må presiseres i søknaden.

Ny søknadsportal

Alle LNUs støtteordninger går nå over til den nye søknadsportalen, som vil si at alle søknader heretter skal leveres på denne nye siden. Her oppretter enkeltpersoner brukere selv og får umiddelbart tilgang til portalen. Deretter kobler man seg til den eller de organisasjonene man representerer. Man kan koble seg til flere organisasjoner med samme bruker, og trenger derfor ikke mer enn en bruker per person.

LNU Kultur vil åpne for nye søknader i løpet av uke 2 og stenge 1. februar kl 23.59.

Få veiledning til søknadsskrivingen

LNU Kulturs saksbehandler veileder gjerne søkere i forkant av søknadsfrist. Ta kontakt på rine@lnu.no om dere ønsker tilbakemeldinger på søknaden før dere leverer den. Ved kontakt kan vi få en dypere forståelse av prosjektet, og søkeren kan levere en bedre søknad – noe som øker sjansen for at prosjektet kan få penger. Les mer om hvorfor du bør be om veiledning.

Her kan du også lese saksbehandlers beste tips til søknadsskriving.

Hva kan få støtte?

LNU Kultur støtter kulturprosjekter i regi av sentralleddet, aktiviteter som ikke anses som en del av den ordinære driften til organisasjonen – altså ikke gjentakende, fast eller løpende aktivitet. Men et slikt prosjekt kan godt være som en del av noe større og ordinært, så lenge det skilles helt ut fra det. Et eksempel er om organisasjonen skal arrangere sommerleir og ønsker å gjennomføre en kulturell del i løpet av leiren, så lenge kulturprosjektet i seg selv er noe nytt for sommerleiren og denne delen skilles fra resten av leiren både i søknad, budsjett og regnskap.

Ta kontakt med saksbehandler om dere lurer på om deres idé kan passe inn i denne støtteordning.

Tildelingsutvalg

Det er nytt tildelingsår, og vi trenger et nytt tildelingsutvalg. Det er dette utvalget som vedtar hvilke prosjekter som skal motta støtte, og utvalget består av fem personer fra organisasjoner som faller inn under støtteordningen, inkludert en representant fra LNUs styre.

Det er organisasjonene som nominerer medlemmer til utvalget, og arbeidsutvalget i LNU som gjør utvelgelsen basert på nominasjonene. Å sitte i tildelingsutvalg innebærer å lese alle innkomne søknader og delta på to møter i året, ett møte omtrent tre uker etter hver søknadsfrist. LNU dekker eventuelt reisekostnader. 

Nominer deres kandidat innen 15. januar:

Fill out my online form.

Publisert