Til hovedinnhold
Framfylkingen arrangerte konferanse om ekstremisme på Utøya. Det var deltakere fra hele verden, og et prosjekt som ble muliggjort av LNU Aktivitetsstøtta.

Neste søknadsfrist i LNU Aktivitetsstøtta nærmer seg

Neste søknadsfrist for LNU Aktivitetsstøtta er 15. mars. 1,3 millioner kroner skal deles ut til nasjonale og regionale prosjekter i regi av nasjonale og regionale organisasjoner. Støtteordningen gir støtte til aktiviteter som skal styrke og stimulere barn og unges deltakelse i frivillige organisasjoner.  

Vi oppfordrer spesielt de som har tanker om prosjekter rettet mot barn og unge med nedsatt funksjonsevne til å søke. Dette er støtteordningens første prioriteringspunkt. Støtteordningen skal øke deltakelsen i frivillige organisasjoner for barn og unge med nedsatt funksjonsevne. 

Med lite midler til utdeling, er det ekstra viktig å kontakte saksbehandler for veiledning. Dette gjøres ved å fylle ut søknaden i søknadsportalen, men at en lar den ligge som utkast. Deretter må en kontakte saksbehandler og si at en ønsker veiledning. Saksbehandler kan kontaktes gjennom søknadsportalen eller på mail cennet@lnu.no

Les mer om støtteordningen og ta en titt på retningslinjene først. Tidligere tildelinger på støtteordningen kan du se ved å trykke deg inn på denne siden

Publisert