Til hovedinnhold

Nye nettsider for LNU Bærekraft

LNU Bærekraft handler om å gi barne- og ungdomsorganisasjonene nødvendig kompetanse og økonomiske ressurser, slik at de kan drive arbeid som både bidrar til å nå bærekraftsmålene og øker oppmerksomheten rundt målene blant barn og unge.
Barne- og ungdomsorganisasjonene er viktige partnere i Norges arbeid med bærekraftsmålene. Gjennom vår bærekraftsatsning vil vi tilby kompetanse, veiledning og økonomiske ressurser til organisasjonene. Vi ønsker at organisasjonene skal kjenne seg igjen i målene, og vi vil inspirere og oppfordre dem til å være mer bevisst sin rolle i arbeidet med å oppnå målene.

Vår nettside bærekraft.lnu.no er en ressurs som skal hjelpe og bidra til dette. Her finner man ressurser som kan gi deg mer kunnskap om bærekraftsmålene, og hvordan nettopp din organisasjon kan bidra til målene.

Gjennom støtteordningen LNU Bærekraft deler LNU ut 750 000 kroner til barne- og ungdomsprosjekter per kalenderår. Støtteordningen gir penger til prosjekter hvor fokuset er en eller flere av FNs bærekraftsmål. 

Publisert