Til hovedinnhold

Nye støtteordninger hos LNU!

LNU Bærekraft

LNU har inngått en femårig avtale med Norad til en satsning på bærekraft i organisasjonene. En del av denne satsningen er LNU bærekraft, en prosjektstøtteordning som gir støtte til tiltak i Norge som er knyttet til FNs bærekraftsmål og tilhørende miljø- og utviklingsspørsmål. 

Formålet er å øke kunnskapen og engasjementet rundt disse spørsmålene blant barn og unge. Landsdekkende barne- og ungdomsorganisasjoner kan søke om opptil 75 000 kroner til prosjektene sine.  

Les mer om LNU Bærekraft her!

LNU Bærekraft trenger også et tildelingsutvalg. Frist for å nominere kandidater til utvalget er 25. april.

Frifond Stem!

Frifond Stem! er en midlertidig prosjektstøtteordning som gir støtte til lokale frivillige barne- og ungdomsprosjekter som har som har mål om å mobilisere unge under 26 år til å engasjere seg ved stortingsvalget i september 2021.   

Prosjektet er en del av Frifond, som er finansiert med midler fra overskuddet til Norsk Tipping. 2,5 millioner kroner skal utdeles til prosjekter. Et prosjekt kan for eksempel være et stand-up show, en debatt, et seminar, en kampanje, en demonstrasjon, en konsert, en musikkonkurranse, en film, en stand, eller en annen form for et prosjekt. 

Les mer om Frifond Stem! her!

Publisert