Til hovedinnhold

Nye Trygg!-nettkurs

I dag lanserer vi to ferske interaktive nettkurs! Kursene er ment til opplæring av tillitsvalgte og andre ansvarspersoner i din organisasjon og ligger åpent tilgjengelige for alle inne på Trygg!-veilederen.  

Trygg! kurs og opplæring

Det første er et Trygg!-kurs for tillitsvalgte. De som tar dette kurset vil lære om grenser, kjøreregler, rollebevissthet og forbilder, trakassering, overgrep og varsling. Kurset tas individuelt, men inneholder også to oppgaver man tar med seg tilbake til styret sitt og løser i fellesskapFor å skape trygge organisasjoner er man avhengig god opplæring av de tillitsvalgte. Gode, tydelige og trygge tillitsvalgte som setter klare kjøreregler og formidler retningslinjer og varslingsrutiner på en god måte skaper trygge medlemmer. Vi håper at kurset kan bidra til dette og at mange vil ta det i bruk i opplæringen av sine tillitsvalgte!   

I Trygg!-nettkurset for tillitsvalgte blir du blant annet utfordret til å hjelpe hovedkarakterene gjennom ulike dilemmaer  

Det andre nettkurset er en interaktiv guide til hvordan man lager en beredskapsplan. Dette kurset er ment for deg eller dere som er ansvarlige for sikkerhet og beredskap på sommerleir eller et seminar organisasjonen deres skal arrangere. Hvordan kan dere planlegge godt for å både kunne unngå kriser og klare å takle dem hvis de oppstår? Kurset går steg for steg gjennom beredskapsplanarbeidet, fra hvordan dere forebygger og lager tydelige instrukser for håndtering til hvordan dere lærer opp deltagere og tillitsvalgte i beredskapsrutiner. 

Vi vil i løpet av 2021 lansere flere nettkurs, blant annet interaktive guider om hvordan du utvikler etiske retningslinjer og tryggretningslinjer for din organisasjon. Ønsker du deg et kurs om et spesielt tema? Gi oss gjerne et innspill på hva du ønsker deg! 

Trygg! er LNUs arbeid for å sikre trygge organisasjoner. Gjennom Trygg! støtter vi organisasjonenes arbeid med å forebygge og håndtere uønsket seksuelt overskridende atferd, trakassering og overgrep.   

Lurer du på noe om vårt Trygg!-arbeid eller har din organisasjon behov for veiledning? Ta kontakt med vår organisasjonsrådgiver Ane. 

Publisert