ForsidenOm LNUÅ jobbe i LNU

Å jobbe i LNU

LNU har et ungt og dynamisk kontor. Les om hva vi gjør for å skape en god arbeidsplass.

LNU legger innsats i å være en profesjonell og forutsigbar arbeidsplass der samfunnsengasjerte unge mennesker får mulighet til å utvikle seg og sin karriere i et godt faglig og personlig arbeidsmiljø.

Les tre ansattes erfaringer om å jobbe i LNU

Arbeidsforhold og rett til medvirkning

Vi mener unge arbeidstakere har rett på gode, trygge ansettelsesforhold. Derfor jobber vi for at flest mulig av våre stillinger skal være faste ansettelsesforhold. Vi ønsker også å gjenspeile mangfoldet i det norske samfunnet og i våre medlemsorganisasjoner, og skal være en inkluderende arbeidsplass som legger til rette for mangfold. Erfaring fra frivillig arbeid ser vi på som viktig kompetanse.

De ansattes medbestemmelse og selvstendighet mener vi er grunnleggende for en velfungerende arbeidsplass. Vi legger godt til rette for ansattes medvirkning. De ansatte har stort ansvar for egne arbeidsoppgaver og har innflytelse på LNU sin drift. Vi verdsetter de ansattes kompetanse og ressurser, og legger til rette for hver enkelt sin faglige utvikling, med ulike kompetansehevende tilbud. 

Det sosiale arbeidsmiljøet

Arbeidsmiljøet vårt er åpent, inkluderende og familievennlig. Det er viktig for oss at det er et godt sosialt miljø i sekretariatet. Blant annet arrangerer vi ulike sosiale aktiviteter, som ukentlig quiz, sammenkomster, reiser på personalseminar, kakefeiringer og har daglig felles lunsj. Trivselen i sekretariatet er høyt prioritert og scorer høyt på medarbeiderundersøkelser.

Vi mener et godt psykososialt arbeidsmiljø forutsetter god kommunikasjon, en lav terskel for å ta opp og løse begynnende konflikter, samt arbeidsoppgaver og arbeidsmengde som stiller krav og gir mestring.

LNU er en arbeidsplass som feirer de ansattes innsats og resultater. Samtidig legger vi til rette for at de ansatte ikke har for høy arbeidsbelastning over tid. Dette er viktig for å opprettholde motivasjon, engasjement og god helse.

Vår struktur

LNU er delt inn i to avdelinger. Avdeling for forvaltning har ansvar for drift og videreutvikling av LNUs støtteordninger, mens avdeling for kompetanse og interessepolitikk har ansvar for kompetansearbeid og interessepolitisk arbeid. Sammen med generalsekretær utgjør assisterende generalsekretær og avdelingslederne sekretariatets ledelse. 

Hvordan er det faktisk å jobbe i LNU?

Finn ledige stillinger i LNU og andre barne- og ungdomsorganisasjoner

Kontaktpersoner

Topp