ForsidenOm LNUÅ jobbe i LNUHvordan er det å jobbe i LNU?

Hvordan er det å jobbe i LNU?

Les om arbeidshverdagen til kommunikasjonsrådgiven, saksbehandleren og den politiske rådgiveren.

Cennet

Organisasjonsrådgiver

Diego

Politisk rådgiver

Lena

Kommunikasjonsrådgiver

Cennet Sener, organisasjonsrådgiver

Hvor lenge har du jobbet her?
Det er 2½ år siden jeg første gangen «jobbet» hos LNU. Jeg startet som praktikant i forbindelse med studiet, hvor det fortsatte i et sommervikariat. Noen få måneder etter sommervikariatet, ble jeg ansatt igjen, og dette er nå to år siden. 

Hvordan synes det er å jobbe i LNU?
Det er spennende, lærerikt, hektisk og givende. En lærer så veldig mye mer enn en er klar over, og det reflekteres positivt i arbeidsoppgavene. 

Hva jobber du med?
Jeg har hatt ansvar for flere av LNUs støtteordninger. Dette innebærer alt fra kontakt med bevilgende myndigheter, kontakt med søkere, veiledning, behandling, regnskapsføring og annet forfallende arbeid. Det tilbys veiledning både før, underveis og i etterkant av prosjektene. Noen ganger innebærer det prosjektbesøk, hvor vi da besøker prosjekter som har fått støtte fra oss. I tillegg til det, hender det at jeg holder kurs eller innlegg, der kompetansen jeg besitter er relevant.

Hvordan vil du beskrive LNUs sosiale arbeidsmiljø?
Hvis jeg skulle brukt to ord: jordnært og imøtekommende. LNU er en arbeidsplass som skal være springbrett til videre karriere, og det fører ofte til at folk blir her kortere enn de ville gjort andre steder. Likevel er arbeidsmiljøet veldig inkluderende og åpent. LNU har et ungt, men modent, arbeidsmiljø.  

Har du fått noen spesielle opplevelser i LNU?
Det er veldig stas å være en del av alt det LNU får til på vegne av barne- og ungdomsorganisasjonene. Det føles også veldig fint å kunne gjøre det lettere for barn og unge å gjennomføre aktiviteter. 

Hva har du likt godt særlig godt med jobben?
Det unge arbeidsmiljøet, mulighetene både innad og eksternt, samt muligheten til å kunne være så tett på barne- og ungdcmsfrivilligheten. God ledelse er også en viktig faktor!

Diego Foss, politisk rådgiver på nasjonale spørsmål

Hvor lenge har du jobbet her?
Jeg har jobbet i LNU siden august 2017, så snart 2½ år.

Hvordan synes du det er å jobbe i LNU?
Jeg trives godt i LNU, både med arbeidsmiljøet og med oppgavene mine. Det å få jobbe for barn og unges rett til deltakelse og til en meningsfull fritid er veldig givende.

Hvordan vil du beskrive LNUs sosiale arbeidsmiljø?
Det sosiale miljøet i LNU preges jo av at det er mange unge mennesker, det er litt uformelt og hyggelig samtidig som at vi selvsagt er profesjonelle.

Hva består arbedsoppgavene dine i?
Veldig kort forklart er mitt ansvar å jobbe for at barne- og ungdomsorganisasjonene har best mulig rammevilkår. Så det handler om å følge politiske prosesser som vil påvirke organisasjonene, enten det er faste prosesser som statsbudsjettet eller å følge spesifikke stortingsmeldinger. I tillegg har jeg skrevet rapporter, hatt ansvar for å gjennomføre kampanjer og deltar på faglig relevante arrangement. Det er litt vanskelig å si hvordan en typisk dag ser ut, for dagene er ganske varierte.  

Hvordan har du utviklet deg gjennom jobben?
Da jeg fikk jobben i LNU, satt jeg meg som mål at jeg virkelig skulle lære meg politisk påvirkning som fag, og det føler jeg at jeg har gjort. Det er utrolig mye kompetanse i LNU, og jeg har fått lære av mange veldig dyktige kollegaer. Jeg opplever at LNU som arbeidsplass er opptatt av å være et springbrett for unge folk, og at jeg har fått utvikle meg faglig mens jeg har vært her.

Har du fått noen spesielle opplevelser i LNU?
Som politisk rådgiver er det jo de politiske seierne jeg husker best. At barne- og ungdomsorganisasjonene har fått mer penger i grunnstøtte og at vi har klart å løfte tilgang til lokaler som politisk tema har vært spesielt inspirerende. Utover det er det motiverende og givende å få jobbe med å påvirke stortingspolitikere, man innser hvor heldig vi er i Norge som har så mange muligheter til kontakte våre folkevalgte og prøve å overbevise dem om vår sak.

Hva har du likt særlig godt med jobben?
Jeg tror jeg vil dele det opp i to ting. Det ene har vært den tilfredsstillende følelsen av å få politisk gjennomslag for sakene våre. Det andre har vært alle møtene med de fantastiske folkene i medlemsorganisasjonene våre, det er så utrolig flinke mennesker som bruker tid og krefter på å gi barn og unge mulighet til å holde på med det de brenner for. Da vet jeg at det jeg gjør faktisk betyr noe.

Lena Fidjestad, kommunikasjonsrådgiver

Hvor lenge jobbet her?
Jeg har jobbet her i 1 år nå.

Hvordan synes du det er å jobbe i LNU?
Jeg trives veldig godt i LNU. Det er en arbeidsplass med stor personlig frihet til å forme egne arbeidsoppgaver. Jeg får i stor grad styre dagene mine selv, og opplever at mine tilbakemeldinger verdsettes.

Hvordan vil du beskrive LNUs sosiale arbeidsmiljø?
Arbeidsmiljøet er veldig godt og bidrar stort til min personlige trivsel. Det er en gjeng som oppriktig bryr seg om hverandre, heier på hverandre, jobber godt i team – samtidig som det er som for å utveksle konstruktive tilbakemeldinger. Det er også kjekt å møte og bli kjent med så mange flinke engasjerte unge personer fra medlemsorganisasjonene våre og lære mer om sakene de engasjerer seg i.

Hva består arbedsoppgavene dine i?
Dagene mine er varierte, men i hovedsak følger jeg opp aktivitetskalenderen vår, deltar i koordineringsmøter og bidrar når det oppstår viktige hendelser i mediebildet eller i politikken som LNU skal følge opp. 

Hvordan har du utviklet deg gjennom jobben?
I LNU har jeg jobbet med ulike kommunikasjonsverktøy som tekst, foto, video og sosiale medier. Jeg har fått bredere erfaring med kampanjeutforming og promotering, kronikkskriving, medieinnsalg, holde kurs for medlemsorganisasjonene, utforming av nettartikler og nyhetsbrev, kommunisere LNUs politikk og støtteordninger, og formidling av arrangementer – blant annet med livesendinger. I tillegg har jeg fått bidra til å utforme LNUs overordnede kommunikasjonsstrategi og tilhørende kommunikasjonstiltak, samt foreslått og jobbet med øvrige kommunikasjonsaktiviteter jeg mener LNU bør drive med. Jeg får også utvikle meg på de faglige områdene jeg ønsker, med sikte på videre karriere ved å delta på kurs, seminarer og intern kunnskapsutveksling.

Topp