Til hovedinnhold
LNUs årsmøte

Barne- og ungdomstinget

Barne- og ungdomstinget (BUT) er LNU sitt øverste, demokratiske organ. Her møtes representanter fra medlemsorganisasjonene én gang i året for å bestemme hva LNU skal jobbe med, diskutere politiske saker og utveksle kunnskap på tvers av organisasjoner.

Barne- og ungdomstinget 2022

Barne- og ungdomstinget (BUT) 2022 avholdes 28. april. BUT er LNUs årsmøte og øverste demokratiske organ. Møtet avholdes på Quality Hotel 33 i Oslo.

BUT samler representanter fra våre 97 medlemsorganisasjoner. På disse sidene finner du praktisk informasjon, og sidene fungerer også som til enhver tid oppdatert sakspapir.

Endringsforslag

Frist for innsendte endringsforslag var torsdag 28/4 kl 13:15.  Her finner du resolusjonskomiteens innstilling.

Program

08:30 Registrering og mingling
09:00 Ny på BUT
10:00 Åpning, velkomsttale v/styrelede
10:10 Konstituering
10.30 Årsmelding 2021
10:50 Regnskap 2021
11:00 Pause
11:20 Arbeidsprogram (diskusjon)
11:40 Panelsamtale om 22.juli
12:15  Resolusjoner (diskusjon)
13:00 Lunsj
14:00 Søknader om medlemskap
14:15 Vedtektsendringer
15:00 Pause
15:20 Rammebudsjett 2023
15:40 Arbeidsprogram, resolusjoner (votering)
16:00 Innkomne saker
16:15 Pause
16:30 Valg
16:50 Avslutningstale
17:00 Møtet heves
18:00 Minglemiddag

Har du spørsmål til BUT? Ta kontakt!

Stian Taraldset

Assisterende generalsekretær
473 05 234

Margrete Bjørge Katanasho

Styreleder
995 60 054