Til hovedinnhold
LNUs årsmøte

Barne- og ungdomstinget

Barne- og ungdomstinget (BUT) er LNU sitt øverste, demokratiske organ. Her møtes representanter fra medlemsorganisasjonene én gang i året for å bestemme hva LNU skal jobbe med, diskutere politiske saker og utveksle kunnskap på tvers av organisasjoner.

Barne- og ungdomstinget 2023

BUT samler representanter fra våre rundt 100 medlemsorganisasjoner. På disse sidene finner du praktisk informasjon, og sidene fungerer også som til enhver tid oppdatert sakspapir.

Barne- og ungdomstinget (BUT) 2023 avholdes 20. april. BUT er LNUs årsmøte og øverste demokratiske organ. Møtet avholdes på Næringslivets hus i Oslo.

 

Program og påmelding finner du lengre ned på siden.

19. februar

60 dagers frist: søknader om medlemsskap, nominasjoner til valg, innkomne saker, vedtektsendinger, høringer og resolusjoner.

21. mars

30 dagers frist: Sakspapirene sendes ut

20. april

Barne- og ungdomstinget 2023

Program

08:30 Registrering, Ny på BUT
10:00 Åpning, velkomsttale v/styreleder
10:10 Konstituering
10.30 Årsmelding 2022
10:50 Regnskap 2022
11:00 Pause
11:20 Barne- og ungdomspolitisk program(BUP), resolusjoner og vedtekter(diskusjon)
13:00 Lunsj
14:00 Søknader om medlemskap
14:15 Vedtektsendringer
15:00 Pause
15:20 Rammebudsjett 2024
15:40 BUP, resolusjoner (votering)
16:00 Innkomne saker
16:15 Pause
16:30 Valg
16:50 Avslutningstale
17:00 Møtet heves
17:10 Fotografering
17:20- Sosialt 
18:00 -Middag  

Har du spørsmål til BUT? Ta kontakt!

Margrete Bjørge Katanasho

Styreleder
995 60 054

Ragnhild Bjørkum Vassbotn

Assisterende generalsekretær
+47 991 00 808