Til hovedinnhold
LNUs representantskapsmøte

Barne- og ungdomstinget

Barne- og ungdomstinget (BUT) er LNU sitt øverste, demokratiske organ. Her møtes representanter fra medlemsorganisasjonene én gang i året for å bestemme hva LNU skal jobbe med, diskutere politiske saker og utveksle kunnskap på tvers av organisasjoner.

Barne- og ungdomstinget 2024

Barne- og ungdomstinget (BUT) samler representanter fra våre rundt 100 medlemsorganisasjoner. På disse sidene finner du praktisk informasjon, og sidene fungerer også som til enhver tid oppdatert sakspapir.

BUT 2024 avholdes 18. april fra 09:00 til 17:00. Det vil bli være middag og mingling etter møtet. BUT er LNUs representantskapsmøte og øverste demokratiske organ. Møtet avholdes på Næringslivets hus, Middelthuns gate 27, 0368 Oslo.

Frister

Sakspapirer til representantskapsmøte blir sendt ut senest 30 dager før BUT 2024, 18.mars og legges ut i sin helhet på denne siden.

LNU sine medlemsorganisasjoner har fått tilsendt styrets forslag til arbeidsprogram og resolusjoner på høring med svarfrist 16.februar.  Søknader om medlemskap, innkomne saker og forslag til vedtektsendringer hadde også frist 16.februar, 60 dager før representantskapsmøte.

16. februar

60 dagers frist: søknader om medlemsskap, nominasjoner til valg, innkomne saker, vedtektsendinger, høringer og resolusjoner.

18. mars

30 dagers frist: Sakspapirene sendes ut

18. april

Barne- og ungdomstinget 2023

Søk medlemskap i LNU!

LNU åpner for søknader om medlemskap til vårt representantskapsmøte. Frist for å sende inn søknad er 16.februar.

Forslag til saksliste

  1. Konstituering
  2. Årsmelding
  3. Regnskap
  4. Arbeidsprogram
  5. Resolusjoner
  6. Søknader om medlemskap
  7. Rammebudsjett
  8. Medlemskontingent
  9. Honorering av tillitsvalgte
  10. Valg

Påmelding

Har du spørsmål? Ta kontakt!

Benjamin Myrstad

Avdelingsleder, kompetanse
978 95 472