ForsidenOm LNUBarne- og ungdomstingetBarne- og ungdomstinget 2019

Barne- og ungdomstinget 2019

Barne- og ungdomstinget 2019 arrangeres på Røde Kors konferansesenter, fredag 26. april i Oslo. Her finner du program og et vegkart for fristene fram mot arrangementet.

Barne- og ungdomstinget er LNUs årsmøte, og samler representanter fra våre 97 medlemsorganisasjoner. Det er også en møteplass for ledere i organisasjonene, og et politisk verksted for barne- og ungdomsfrivilligheten.

I år skal delegatene blant annet behandle nytt barne- og ungdomspolitisk program, politiske resolusjoner og endringer i vedtektene. Siden arrangementet kun strekker seg over én dag, er programmet kortere enn tidligere.

Program

08:30 Registrering
09:00 Årsmøte
12:30 Lunsj
13:30 Årsmøtet fortsetter
18:00 Møtet heves – middag
20:00 Programslutt

Det blir gode pauser underveis. Sekretariatet i LNU vil være tilgjengelig i pausene for å informere om LNUs støtteordninger og kompetansetilbud.

Se sakspapir nederst på siden for fullstendig program.

Påmelding

Påmeldingen er stengt. Ta kontakt med stian@lnu.no for spørsmål.

Forberedende seminar

Det blir med andre ord mindre tid til forslagsskriving og arbeid i redaksjonskomiteen undervegs i møtet. Derfor arrangerer vi et forberedende seminar, torsdag 25. april (dagen før), med inkludert middag. Her kan du:

16:00 – 17:00 Få en innføring i BUT (gjennomgang av sakene og hvordan alt fungerer)
17:00 – 18:00 Spise middag
18:00 – 19:30 Finpusse på, eller samarbeide om, endringsforslag (slik at de blir så gode som mulig, og ikke endres på eller forkastes av redaksjonskomiteen)

Meld deg på hele eller deler av det forberedende seminaret her.

Vegkart fram mot BUT

Her finn du ei oversikt over ulike fristar fram mot BUT

 • Utkast til barne- og ungdomspolitisk program og vedtektsendringar vert sendt til medlemsorganisasjonane
 • 1. innkalling
  Organisasjonane får mellombels saksliste med orientering om fristar framover
 • Høyringsfrist for vedtektsendringar og barne- og ungdomspolitisk program
 • Forslagsfrist for vedtekter og tilrådd frist for resolusjonar

  Det er òg frist for
  - framlegg til saker de vil at representantskapet skal behandle.
  - framlegg om endring av vedtektene
  - søknad om medlemskap i LNU
  - nominasjonar av styrekandidatar

 • Styret behandlar vedtektsendringar og barne- og ungdomspolitisk program og innstiller til BUT
 • 2. innkalling med sakspapir og med påmeldingsinfo elektronisk.
 • Forslagsfrist for resolusjonar og frist for påmelding
 • Styret behandlar resolusjonar og innstiller til BUT
 • 3. innkalling
 • Førebuande seminar og forslagsverkstad
 • Barne- og ungdomstinget
  09:00 Opning
  12:00 Forslagsfrist for endringar i arbeidsprogram eller resolusjonar

Kontaktpersoner

Topp