ForsidenOm LNUBarne- og ungdomstingetBarne- og ungdomstinget 2020

Barne- og ungdomstinget 2020

Barne- og ungdomstinget (BUT) 2020 avholdes 23. april 2020. BUT er LNUs årsmøte og øverste demokratiske organ. Møtet avholdes på en digital plattform.

BUT samler representanter fra våre 98 medlemsorganisasjoner. På disse sidene finner du praktisk informasjon, og sidene fungerer også som til enhver tid oppdatert sakspapir (se undermenyen ovenfor).

Påmeldingsskjema finner du her. Påmeldingsfrist er 8. april. Merk at representanter må ha fullmakt til å representere sin organisasjon.

Barne- og ungdomstinget vil i år avholdes digitalt, på grunn av smittevern mot koronavirus. Styret har innstilt på en forkortet saksliste, og møtet er beregnet til å vare to til tre timer. Delegatene skal blant annet behandle årsmelding, regnskap og budsjett. Se også våre ressurssider om koronaviruset.

Program for Barne- og ungdomstinget 23. april 2020: 

08:00    Innlogging og registrering åpner
09:00    Siste frist for innlogging og registrering
             Styreleders velkomsttale
             Sak 1 Konstituering
             Opplæring ved ordstyrerbordet
             Sak 5, 6, 8, 9 (foreslått utsatt av styret)
10:00    Pause
10:10    Sak 2 Årsmelding 2019
             Sak 3 Regnskap 2019
             Sak 4 Søknader om medlemskap
11:00    Pause
11:10    Sak 7 Budsjett 2021
             Sak 10 Valg
             Nyvalgt styreleders avslutningstale
12.00    Programslutt

Sakspapirer for hver sak ligger i menyen over.

Møtet arrangeres med en programvare for videokonferanse og møteverktøyet GoPlenum. Mer informasjon om dette kommer over påske.

Det blir frivillige formøter med teknisk opplæring på ettermiddagene 21. og 22. april. Vi anbefaler representantene å delta på disse korte formøtene, og å logge seg inn i god tid på selve møtedagen. Det settes opp teknisk hjelpetjeneste under møtet. Mer informasjon kommer.

Vegkart frem mot BUT

Oversikt over ulike frister frem mot BUT.

 • 1. innkalling. Arbeidsprogram for 2020-2022 og ny styrets endringer til vedtekter er til høring.
 • Frist for: Høring på arbeidsprogram og vedtektsendringer.
 • Frist for: Nominasjoner til kandidater til styret, AU og komiteer.  Saker, resolusjoner, vedtektsendringer, søknader om medlemskap.
 • Styret behandler innkomne saker og gir innstilling til BUT.
 • 2. innkalling. Sakspapirer er ferdig.
 • Påmeldingsfrist til BUT.
 • Formøter med opplæring i programvare og møteregler.
 • Barne- og ungdomstinget.

Kontaktpersoner

 • Stian Taraldset

  Assisterende generalsekretær

  23 31 05 84
  stian@lnu.no

Topp