ForsidenOm LNUBarne- og ungdomstingetBarne- og ungdomstinget 2021

Barne- og ungdomstinget 2021

Barne- og ungdomstinget (BUT) 2021 avholdes 16. april. BUT er LNUs årsmøte og øverste demokratiske organ. Møtet avholdes på Zoom.

Trykk her for å finne sakspapirer til BUT 2021

BUT samler representanter fra våre 97 medlemsorganisasjoner. På disse sidene finner du praktisk informasjon, og sidene fungerer også som til enhver tid oppdatert sakspapir (se undermenyen ovenfor).

Påmeldingsskjema finner du her. Påmeldingsfrist er 9.april. Merk at representanter må ha fullmakt til å representere sin organisasjon.

Barne- og ungdomstinget vil i år avholdes på Zoom på grunn av smittevern mot koronavirus. Møtet vil vare i syv timer, fra 09.00-16.00. Det er lagt inn pause hver time og en lengre pause midt på dagen til lunsj og pauseinnslag. 

Saksliste finner du her.

Program for Barne- og ungdomstinget 16. april 2021

08.30  Mulighet til å logge inn og teste systemet 
09.00  Hilsen fra styreleder 
09.10  Konstituering 
09.30  Årsmelding 
09.50  Regnskap 
10.00  Pause 
10.10  BUP 
11.00  Pause 
11.10  Resolusjoner 
11.35  Arbeidsprogram 
12.00  Lunsj 
12.30  Panelsamtale eller annet innslag 
13.00  Vedtekter 
13.50  Rammebudsjett 
14.05  Pause 
14.15  Medlemskap 
14.30  Innkomne saker 
14.45  Votering: BUP, resolusjoner, arbeidsprogram 
15.10  Pause 
15.20  Valg 
15.50  Avslutningstale 
16.00  Møtet heves 

Sakspapirer for hver sak ligger i menyen over.

Møtet arrangeres på Zoom. Alle påmeldte vil få tilsendt møtelink og informasjon etter påmeldingsfristen.  

Det blir frivillige formøte 13. april. Vi anbefaler representantene å delta på dette korte formøte, og å logge seg inn i god tid på selve møtedagen. Det settes opp teknisk hjelpetjeneste i forkant av og under møtet.

Vegkart frem mot BUT

Oversikt over ulike frister frem mot BUT.

  • 1. innkalling. Arbeidsprogram for 2021-2022, nytt barne- og ungdomspolitisk program og styrets endringer til vedtekter er til høring.
  • Frist for: Nominasjoner til kandidater til styret, AU og komiteer. Saker, resolusjoner, vedtektsendringer, søknader om medlemskap.Høring på arbeidsprogram, barne- og ungdomspolitisk program og vedtektsendringer.
  • Styret behandler innkomne saker og gir innstilling til BUT.
  • 2. innkalling. Sakspapirer er ferdig.
  • Påmeldingsfrist.
  • Formøte
  • Barne- og ungdomstinget.

Kontaktpersoner

Topp