2. Årsmelding

I årsmeldingen presenterer vi hva LNU har gjort det siste året, samt forvaltningsstatistikk og informasjon om organisasjonen og sekretariatet.

I år er årsmeldingen digital, og ligger tilgjengelig her.

2 Årsmelding 2019I sakspapir til BUT

Saksansvarlig: Styret

I år er årsmeldingen digital, og ligger tilgjengelig her.

Styret:

Årsmelding for 2019 blir godkjent.

Kontaktpersoner

Topp