1. Konstituering

Den første saken på BUT brukes til å bli enige om reglene for møtet, og for å velge protokollunderskrivere og redaksjonskomité.

1.1 Godkjenning av innkallingI sakspapir til BUT

Saksansvarlig: Styret

Innkalling til representantskapsmøtet ble sendt til organisasjonene på e-post, 16. januar 2020, i tråd med fristen i vedtektene, som sier at innkalling skal sendes ut senest 90 dager før møtet.

1.2 Godkjenning av sakslisteI sakspapir til BUT

Saksansvarlig: Styret

Foreløpig saksliste til Barne- og ungdomstinget 2020 ligger vedlagt. Sakslisten ble sendt til organisasjonene sammen med innkalling til representantskapsmøtet, og er satt opp etter kravene i vedtektene. Endelig saksliste oppdateres.

Topp