1. Konstituering

Den første saken på BUT brukes til å bli enige om reglene for møtet, og for å velge protokollunderskrivere og redaksjonskomité.

1.1 Godkjenning av innkallingI sakspapir til BUT

Saksansvarlig: Styret

Innkalling til representantskapsmøtet ble sendt til organisasjonene på e-post, 16. januar 2020, i tråd med fristen i vedtektene, som sier at innkalling skal sendes ut senest 90 dager før møtet.

Styrets innstilling:

Innkalling til representantskapsmøtet 2020 vert godkjend.

1.2 Godkjenning av sakslisteI sakspapir til BUT

Saksansvarlig: Styret

Førebels sakliste vart sendt til organisasjonane saman med innkallinga til representantskapsmøtet, og er sett opp etter krava i vedtektene. Forslag til endeleg sakliste er vedlagt. 

Styrets innstilling:

Saklista for representantskapsmøtet 2020 vert vedteke.

1.3 Godkjenning av fullmakterI sakspapir til BUT

Saksansvarlig: Styret

Kontrollkomiteen legger frem si innstilling på representantskapsmøtet. 

1.4 Godkjenning av forretningsorden I sakspapir til BUT

Saksansvarlig: Arbeidsutvalet

Forslag til forretningsorden er vedlagt.

Arbeidsutvalet:

Forretningsorden for representantskapsmøtet 2019 vert vedteke.

1.5 Val av ordstyrararTil behandling i komité

Saksansvarlig: Arbeidsutvalet

Innstilling kjem i neste utsending. Arbeidsutvalet har fått fullmakt til å innstille i saken. 

1.6 Val av protokollunderskrivararTil behandling i komité

Saksansvarlig: Arbeidsutvalet

Innstilling kjem i neste utsending. Arbeidsutvalet har fått fullmakt til å innstille i saken. 

1.7 Val av teljekorpsTil behandling i komité

Saksansvarlig: Arbeidsutvalet

Innstilling kjem i neste utsending. Arbeidsutvalet har fått fullmakt til å innstille i saken. 

1.8 Val av redaksjonskomité for arbeidsprogram 2020-2022 I sakspapir til BUT

Saksansvarlig: Arbeidsutvalet

Fordi sak 6 Arbeidsprogram er foreslått utsatt, foreslår styret at også valg av redaksjonskomité utsettes.

Styrets innstilling:

Saken utsettes til neste ordinære eller ekstraordinære representantskapsmøte.

1.9 Val av redaksjonskomité for resolusjonar I sakspapir til BUT

Saksansvarlig: Styret

Fordi sak 8 Resolusjoner er foreslått utsatt, foreslår styret at også valg av redaksjonskomité utsettes.

Styrets innstilling:

Saken utsettes til neste ordinære eller ekstraordinære representantskapsmøte.

Topp