1. Konstituering

Den første saken på BUT brukes til å bli enige om reglene for møtet, og for å velge protokollunderskrivere og redaksjonskomité.

1.1 Godkjenning av innkallingVedtatt på BUT

Saksansvarlig: Styret

Innkalling til representantskapsmøtet ble sendt til organisasjonene på e-post, 16. januar 2020, i tråd med fristen i vedtektene, som sier at innkalling skal sendes ut senest 90 dager før møtet.

Vedtak:

Innkalling til representantskapsmøtet 2020 vert godkjend.

1.2 Godkjenning av sakslisteVedtatt på BUT

Saksansvarlig: Styret

Førebels sakliste vart sendt til organisasjonane saman med innkallinga til representantskapsmøtet, og er sett opp etter krava i vedtektene. Forslag til endeleg sakliste er vedlagt. 

Vedtak:

Saklista for representantskapsmøtet 2020 vert vedteke og sak 5, 6, 8, 9, 1.8 og 1.9 vert utsett til neste ordinære eller ekstraordinære representantskapsmøte.

1.3 Godkjenning av fullmakterVedtatt på BUT

Saksansvarlig: Styret

  

Vedtak:

39 delegatfullmakter blir godkjent av representantskapsmøtet. Ytterligere 1 delegatfullmakt blir godkjent av representantskapsmøtet.

1.4 Godkjenning av forretningsorden Vedtatt på BUT

Saksansvarlig: Arbeidsutvalet

Forslag til forretningsorden er vedlagt.

Vedtak:

Forretningsorden for representantskapsmøtet 2019 vert vedteke.

1.5 Val av ordstyrararVedtatt på BUT

Saksansvarlig: Arbeidsutvalet

   

Vedtak:

Som ordstyrar vert følgjande personar valde:

  • Martine Tønnessen
  • Axel Fjeldavli

1.6 Val av protokollunderskrivararVedtatt på BUT

Saksansvarlig: Arbeidsutvalet

   

Vedtak:

Som protokollunderskrivarar vert følgjande personar valde:

  • Stephen Trotter, Norges Unge Katolikker
  • Gunnhild Skjold, Norsk Målungdom
  • Elen Ravna, Noereh

1.7 Val av teljekorpsVedtatt på BUT

Saksansvarlig: Arbeidsutvalet

   

Vedtak:

Sekretariatet til LNU fungerer som teljekorps under møtet.

1.8 Val av redaksjonskomité for arbeidsprogram 2020-2022 Vedtatt på BUT

Saksansvarlig: Arbeidsutvalet

Fordi sak 6 Arbeidsprogram er foreslått utsett, foreslår styret at val av redaksjonskomité også vert utsett.

Vedtak:

Saken utsettes til neste ordinære eller ekstraordinære representantskapsmøte.

1.9 Val av redaksjonskomité for resolusjonar Vedtatt på BUT

Saksansvarlig: Styret

Fordi sak 8 Resolusjonar er foreslått utsett, foreslår styret at val av redaksjonskomité også vert utsett.

Vedtak:

Saken utsettes til neste ordinære eller ekstraordinære representantskapsmøte.

Topp