4. Medlemsskap

LNU har 98 medlemsorganisasjoner. Nye organisasjoner kan søke om å bli medlem 60 dager før BUT, og søknadene behandles på årsmøtet.

Les mer om hvordan en organisasjon kan søke medlemsskap i LNU.

En oppdatert liste over LNUs medlemsorganisasjoner finner du her.

Friste for å søke medlemskap i LNU er 23. februrar. Innkomne forslag vil dukke opp her 24. mars.

Topp