0. Praktisk

Her finner du informasjon om det praktiske rundt Barne- og ungdomstinget, samt påmelding for medlemsorganisasjoner.

Les egen sak om praktisk info for deltakere her.

Her kan du laste ned alle sakspapirene i Word-format. 

Tid og sted

Barne- og ungdomstinget 2020 vil avholdes digitalt. Møtet arrangeres med en programvare for videokonferanse og møteverktøyet GoPlenum. Mer informasjon om dette kommer over påske.

Program for Barne- og ungdomstinget 23. april 2020: 

08:00    Innlogging og registrering åpner
09:00    Siste frist for innlogging og registrering
09:15    Styreleders velkomsttale
             Sak 1 Konstituering
             Opplæring ved ordstyrerbordet
09:45    Sak 5, 6, 8, 9 (foreslått utsatt av styret)
10:00    Pause
10:10    Sak 2 Årsmelding 2019
             Sak 3 Regnskap 2019
10:45    Sak 4 Søknader om medlemskap
11.00    Pause
11:10    Sak 7 Budsjett 2021
11:30    Sak 10 Valg
11:55    Nyvalgt styrelederes avslutningstale
12.00    Programslutt

Påmelding

LNUs medlemsorganisasjoner kan stille med opptil to representanter med tale-, forslags- og stemmerett. Etableringsmedlemmer og organisasjoner med observatørmedlemskap har tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett. Organisasjonene må ha betalt medlemskontingent for foregående år for å ha stemmerett.

Dersom andre enn generalsekretær eller styreleder skal representere organisasjonen på BUT, må generalsekretær eller styreleder godkjenne dette gjennom en fullmakt. Det holde å videresende påmeldingen til fullmektig i organisasjonen, som svarer på e-post til lnu@lnu.no. Organisasjonens styreleder og generalsekretær har automatisk fullmakt til å representere organisasjonen på representantskapsmøtet dersom det ikke er valgt andre representanter. Frist for å bekrefte er 9. april 2020.

Meld deg på her

Kontaktpersoner

  • Stian Taraldset

    Assisterende generalsekretær

    23 31 05 84
    stian@lnu.no

Topp