8. Resolusjoner

Barne- og ungdomstinget kan vedta politiske resolusjoner, som klargjør LNUs politikk på et avgrenset område eller introduserer ny politikk.

Her kan du lese resolusjoner fra tidligere år.

Frist for å sende inn forslag til resolusjoner var 23. februar.

Det var ikke kommet inn noen forslag innen fristen.

Kontaktpersoner

  • Rode Margrete Hegstad

    Leder (i permisjon)

    41 72 52 30
    rode@lnu.no

Topp