10. Valg

Alle verv i LNU er på valg hvert – eller hvert andre – år. I år skal det blant annet velges ny styreleder.

Kun kandidater som er nominert av medlemsorganisasjonene eller foreslått av valgkomiteen er valgbare. Kandidater må nomineres minst 60 dager før representantskapsmøtet, og medlemsorganisasjonene skal informeres om tidsfristen minst 30 dager på forhånd.

Det er valgkomiteen som gjennomfører nominasjonsprosessen. For mer informasjon om prosessen,  les brevet fra valgkomiteen.

Nominasjoner gjøres via nettskjema, innen 23. februar.

10.1 Valg av styrelederÅpen for nominasjoner

Saksansvarlig: Valgkomiteen

Ledervervet er på valg.

Innstilling fra komiteen kommer 24. mars.

10.2 Valg av nestlederÅpen for nominasjoner

Saksansvarlig: Valgkomiteen

To av to nestlederverv er på valg.

Innstilling fra komiteen kommer 24. mars.

10.3 Valg av styremedlemmerÅpen for nominasjoner

Saksansvarlig: Valgkomiteen

Tre styremedlemmer og to varamedlemmer er på valg.

Innstilling fra komiteen kommer 24. mars.

10.4 Valg av kontrollkomitéÅpen for nominasjoner

Saksansvarlig: Valgkomiteen

Ett medlem til kontrollkomiteen er på valg.

Innstilling fra komiteen kommer 24. mars.

10.5 Valg av ungdomsdelegater til FNs generalforsamlingÅpen for nominasjoner

Saksansvarlig: Nominasjonskomiteen

Informasjon om nominasjoner kommer snarlig.

10.6 Valg av revisorÅpen for nominasjoner

Saksansvarlig: Styret

Kontaktpersoner

Topp