0. Praktisk

Her finner du informasjon om det praktiske rundt Barne- og ungdomstinget, samt påmelding for medlemsorganisasjoner.

Tid og sted

Barne- og ungdomstinget (BUT) 2021 avholdes 16. april. BUT er LNUs årsmøte og øverste demokratiske organ. Møtet avholdes på Zoom. Møtelink og praktisk informasjon vil bli sendt ut etter påmeldingsfristen. 

Påmelding

LNUs medlemsorganisasjoner kan stille med opptil to representanter med tale-, forslags- og stemmerett. Etableringsmedlemmer og organisasjoner med observatørmedlemskap har tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett. Organisasjonene må ha betalt medlemskontingent for foregående år for å ha stemmerett.

Dersom andre enn generalsekretær eller styreleder skal representere organisasjonen på BUT, må generalsekretær eller styreleder godkjenne dette gjennom en fullmakt. Det holde å videresende påmeldingen til fullmektig i organisasjonen, som svarer på e-post til lnu@lnu.no. Organisasjonens styreleder og generalsekretær har automatisk fullmakt til å representere organisasjonen på representantskapsmøtet dersom det ikke er valgt andre representanter. Frist for å bekrefte er 2.april 2021. 

 

Kontaktpersoner

  • Stian Taraldset

    Assisterende generalsekretær

    473 05 234
    stian@lnu.no

Topp