1. Konstituering

Den første saken på BUT brukes til å bli enige om reglene for møtet, og for å velge protokollunderskrivere og redaksjonskomité.

1.1 Godkjenning av innkalling I sakspapir til BUT

Saksansvarlig: Styret

Innkalling til representantskapsmøtet ble sendt til organisasjonene på e-post 12. februar 2021, i tråd med fristen i vedtektene, som sier at innkalling skal sendes ut senest 60 dager før møtet. 

Styrets innstilling:

Innkalling til representantskapsmøtet 2021 blir godkjent. 

1.2 Godkjenning av saksliste I sakspapir til BUT

Saksansvarlig: Styret

Foreløpig saksliste ble sendt til organisasjonene sammen med innkallingen til representantskapsmøtet, og er satt opp etter kravene i vedtektene. Forslag til endelig saksliste er vedlagt.  

Styrets innstilling:

Sakslista for representantskapsmøtet 2021 blir godkjent.  

1.3 Godkjenning av fullmakter I sakspapir til BUT

Saksansvarlig: Styret

Kontrollkomiteen legger fram sin innstilling på representantskapsmøtet. 

1.4 Godkjenning av forretningsorden I sakspapir til BUT

Saksansvarlig: Arbeidsutvalget

….

Arbeidsutvalgets innstilling :

Forretningsorden for representantskapsmøtet 2021 blir godkjent. 

1.5 Valg av ordstyrere I sakspapir til BUT

Saksansvarlig: Styret

   

Styrets innstilling:

Som ordstyrere blir følgende personer valgt: 

 • Axel Fjeldavli  
 • Guri Barka Martins  

 

1.6 Valg av protokollunderskrivereI sakspapir til BUT

Saksansvarlig: Arbeidsutvalget

Som protokollunderskrivere foreslås: 

 • Signe Lindbråten, 4H
 • Vincent Mainardi, Hyperion – Norsk forbund for fantastiske fritidsinteresser
Arbeidsutvalgets innstilling :
Som protokollunderskrivere blir følgende personer valgt: 
 • Signe Lindbråten, 4H
 • Vincent Mainardi, Hyperion – Norsk forbund for fantastiske fritidsinteresser
 

1.7 Valg av tellekorps I sakspapir til BUT

Saksansvarlig: Styret

   

Styrets innstilling:

Sekretariatet til LNU fungerer som tellekorps under møtet. 

1.8 Valg av redaksjonskomité for barne- og ungdomspolitisk program og resolusjonerI sakspapir til BUT

Saksansvarlig: Arbeidsutvalget

Som Redaksjonskomité for barne- og ungdomspolitisk program og resolusjoner foreslås: 

 • Habiba Stray, LNU (foreslås som komitéleder)
 • Ronja Larsen, Elevorganisasjonen
 • Mikael Orre Rye, KrfU
 • Åsmund Forbech Holst, Skeiv Ungdom
 • Vegard Husby, Kristen Idrettskontakt
 
Arbeidsutvalgets innstilling :
Som redaksjonskomité for barne- og ungdomspolitisk program og resolusjoner blir følgende personer valgt:
 • Habiba Stray, LNU (foreslås som komitéleder)
 • Ronja Larsen, Elevorganisasjonen
 • Mikael Orre Rye, KrfU
 • Åsmund Forbech Holst, Skeiv Ungdom
 • Vegard Husby, Kristen Idrettskontakt
 

1.9 Valg av redaksjonskomité for arbeidsprogramI sakspapir til BUT

Saksansvarlig: Arbeidsutvalget

Som redaksjonskomité for arbeidsprogram

 • Margrete Bjørge Katanasho, LNU (foreslås som komitéleder)
 • Silje Kroken, Norges Speiderforbund
 • Felix Vole, Hyperion – Norsk forbund for fantastiske fritidsinteresser
 • Wictor Østvand Jensen, Organisasjonen for norske fagskolestudenter
 • Svein Aksel Nakkestad, Misjonskirken UNG
 
Arbeidsutvalgets innstilling :
Som redaksjonskomité for arbeidsprogram og resolusjoner blir følgende personer valgt:

 • Margrete Bjørge Katanasho, LNU (foreslås som komitéleder)
 • Silje Kroken, Norges Speiderforbund
 • Felix Vole, Hyperion – Norsk forbund for fantastiske fritidsinteresser
 • Wictor Østvand Jensen, Organisasjonen for norske fagskolestudenter
 • Svein Aksel Nakkestad, Misjonskirken UNG
 
Topp