10. Valg

Alle verv i LNU er på valg hvert – eller hvert andre – år. I år skal det blant annet velges ny nestleder.

§ 24 i LNUs vedtekter sier følgende om valget på representantskapsmøtet:

Kun kandidater som er nominert av medlemsorganisasjonene eller foreslått av valgkomiteen er valgbare. Kandidater må nomineres minst 60 dager før representantskapsmøtet. Medlemsorganisasjonene skal informeres om tidsfristen minst 30 dager på forhånd.

I 2021 er disse vervene på valg 

 • Én nestleder 
 • Fire styremedlemmer 
 • To varamedlemmer til styret 
 • To medlemmer til kontrollkomiteen 
 • Ett medlem til klageutvalget 
 • Seks medlemmer til valgkomiteen 

 

Frist for å nominere kandidater til vervene er 15. februar. Intervjuer vil bli gjennomført i perioden 22. februar til 5. mars. 

 Her finner du nominasjonsskjema

Under følger en kort innføring i de forskjellige organene. Har du spørsmål knyttet til vervene, hvordan det er å være styremedlem i LNU, eller noe annet rundt valg, må du ikke nøle med å ta kontakt. 

Styret  

Som styremedlem vil man være med å påvirke arbeidet og prioriteringene som gjøres i LNU, på vegne av både seg selv og den medlemsgruppa organisasjonen man representerer. Det er en unik mulighet til å være en del av en stor paraplyorganisasjon som jobber med politisk påvirkning, forvaltning og kompetanseheving. Det forventes at styremedlemmer kan møte på styremøtene som avholdes ca. en gang i måneden. Mulighet til å bruke tid utover styremøtene er ikke avgjørende, men vil vektlegges av valgkomiteen. Se vedlagt dokument om styrearbeid i LNU i 2021-2022 for utdypende informasjon om styrearbeidet. 

Kontrollkomiteen  

Kontrollkomiteen har som oppgave å føre tilsyn med LNUs forvaltning, og kontrollere at styrets arbeid er i tråd med vedtektene og vedtak fattet av representantskapet. Medlemmer av kontrollkomiteen behandler også innkomne klager på LNUs støtteordning sammen med klageutvalget, som er siste klageinstans i LNU.  

Valgkomiteen 

Valgkomiteen består av seks medlemmer fra LNUs medlemmer og ett medlem valgt av styret i LNU. Komiteens medlemmer velges for ett år og skal innstille på valg av styre, kontrollkomité og klageutvalg til representantskapet. 

Vi håper mange organisasjoner velger å benytte seg av nominasjonsretten i forbindelse med årets valg. 

LNUs valgkomité 2020-2021 består av

 • David Haddeland (leder av valgkomiteen) (Ny Generasjon) 
 • Lea Mariero (Press) 
 • Sunniva Folgen Høiskar (SAIH) 
 • Emma Berge Ness (Senterungdommen) 
 • Emil Røys Reite (Elevorganisasjonen) 
 • Sverre Skjauff (Norges Musikkorps Forbund) 
 • Ann Helen Skaanes (LNU-styret) 

 

Har du spørsmål om hvordan det er å sitte i LNU-styret? Se vedlegget under eller send en mail til Ann Helen Skaanes, ann.helen.skaanes@lnu.no 

Har du andre spørsmål til valkomiteen, ta kontakt med valgkomiteens leder David Haddeland på valgkomiteen@lnu.no

Kontaktpersoner

Topp