2.Årsmelding

I årsmeldingen presenterer vi hva LNU har gjort det siste året, samt forvaltningsstatistikk og informasjon om organisasjonen og sekretariatet.

I år er årsmeldingen digital, og vil bli tilgjengelig her. 

2 Årsmelding 2020I sakspapir til BUT

Saksansvarlig: Styret

I år er årsmeldingen digital, og vil bli tilgjengelig her. 

Styrets innstilling:

Årsmelding for 2020 blir godkjent. 

Topp