4. Medlemskap

LNU har 98 medlemsorganisasjoner. Nye organisasjoner kan søke om å bli medlem 60 dager før BUT, og søknadene behandles på årsmøtet.

Les mer om hvordan en organisasjon kan søke medlemskap i LNU.

En oppdatert liste over LNUs medlemsorganisasjoner finner du her.

Fristen for å søke om medlemskap i LNU var i tråd med vedtektene fastsatt til 15 februar 2021. Søknadene som har kommet inn har blitt vurdert etter vedtektenes §§ 3-11.

Kontaktpersoner

  • Ingrid Grøntvedt

    Organisasjonsrådgiver, Kompetanse og organisasjonsutvikling

    41 69 15 25
    ingrid@lnu.no

Topp