4. Medlemskap

LNU har 98 medlemsorganisasjoner. Nye organisasjoner kan søke om å bli medlem 60 dager før BUT, og søknadene behandles på årsmøtet.

Fristen for å søke om medlemskap i LNU var i tråd med vedtektene fastsatt til 15 februar 2021. Det er ingen medlemskapssøknader til behandling på dette representantskapsmøtet. 

Kontaktpersoner

  • Ingrid Grøntvedt

    Organisasjonsrådgiver, Kompetanse og organisasjonsutvikling

    416 91 525
    ingrid@lnu.no

Topp