5. Vedtektsendringer

Vedtektene er LNUs grunnlov og reglene for organisasjonsdemokratiet. Endringsforslag til vedtekene må fremmes senest 60 dager før Barne- og ungdomstinget.

Vedtektene § 41 lyder:

Disse vedtektene kan bare endres av representantskapet med 2/3 flertall, (blanke stemmer teller i mot). Endringsforslag må sendes LNUs sekretariat senest 60 dager før et representantskapsmøte og sendes medlemsorganisasjonene senest 30 dager før møtet.

Fristen for å sende inn endringsforslag til vedtektene er derfor 15. februar.

Styret sendte tre forslag på høring til medlemmene 22. desember 2020 med svarfrist 15.februar. 

Kontaktpersoner

Topp