8. Resolusjoner

Barne- og ungdomstinget kan vedta politiske resolusjoner, som klargjør LNUs politikk på et avgrenset område eller introduserer ny politikk.

Her kan du lese resolusjoner fra tidligere år.

Frist for å sende inn forslag til resolusjoner er 15. februar.

 

Kontaktpersoner

  • Isa Maline Isene

    Styreleder

    952 82 315
    isa@lnu.no

Topp