Om LNU

LNU er ein paraplyorganisasjon for 98 norske barne- og ungdomsorganisasjonar, med til sammen 450.000 medlemsskap. Medlemsorganisasjonane er demokratiske og frivillige barne- og ungdomsorganisasjonar, og representerer eit stort mangfald av aktivitetar og verdiar. På vegne av medlemsorganisasjonane våre arbeider vi med tre hovudoppgåver: Politikk LNU er ein interesseorganisasjon for medlemsorganisasjonane, og fremjar dei felles interessene til … Fortsett å lese Om LNU