Til hovedinnhold
Illustrasjon: Ingrid Rognstad

Sekretariatet

Har du spørsmål om kurs, drift, politikk eller støtteordninger? Ta kontakt!

Sekretariatet

Martine Tønnessen

Generalsekretær
481 78 334

Stian Taraldset

Assisterende generalsekretær
473 05 234

Benjamin Myrstad

Avdelingsleder, kompetanse og interessepolitikk
978 95 472

Ann Helen Skaanes

Avdelingsleder, forvaltning
233 10 587

Hilde Alice Skåra Gunvaldsen

Kommunikasjonsrådgiver
413 36 156

Kristin Juel Bergflødt

Digital kommunikasjonsrådgiver
473 44 759

Tuva Todnem Lund

Politisk rådgiver, nasjonale spørsmål
905 74 074

Silje Brekke Bakken

Politisk rådgiver, internasjonale spørsmål
994 55 351

Ingrid Grøntvedt

Organisasjonsrådgiver, Kompetanse og organisasjonsutvikling, LNU Bærekraft
416 91 525

Karoline Steen Nylander

Organisasjonsrådgiver, Kompetanse og organisasjonsutvikling, Trygg! og unges medvirkning
412 12 908

Harvir Kaur

Organisasjonsrådgiver, Mangfold og inkludering
916 12 959

Benedikte Møller-Stray

Organisasjonsrådgiver, kompetanse
473 12 379

Vilde Hogseth

Organisasjonsrådgiver, kompetanse

Kirsten Hov

Organisasjonsrådgiver, Bærekraftsstøtta og Mangfold- og inkluderingsstøtta
919 24 181

Cennet Sener Flem

Organisasjonsrådgiver, Kulturstøtta og Aktivitetsstøtta
233 10 582

Sofie Kvalsund-Grødahl

Organisasjonsrådgiver, Frifond organisasjon
23310588

Synnøve Kristine Moe

Organisasjonsrådgiver, Frifond-koordinator
919 03 817

Halvard Strømme Wersland

Organisasjonsrådgiver, Frifond barn og unge
23 31 05 81

Kristoffer Øksnes Arentsen

Økonomikonsulent, organisasjonsrådgiver Frifond teater

Ingebjørg Flyum Bjørlo

Organisasjonsrådgiver, Frifond organisasjonsboost
233 10 604

Olav Starheimsæter

Administrasjonskonsulent
233 10 600

Espen Aleksander Evjenth

( I permisjon) Organisasjonsrådgiver, Frifond organisasjonsboost