ForsidenOm LNULNU-styretTidligere styrer

Disse ledet LNU i 2002 og 2003. Leder Alise Narjord sitter foran i midten.

Tidligere styrer

Her finner du tidligere styrer i LNU.

Listen er basert på LNUs arkiv, og materialet er dessverre ikke komplett. Dette medfører at organisasjonstilhørighet ikke er oppført for alle styremedlemmene, og noen år mangler oppføringer. Enkelte organisasjoner har endret navn og forkortelser siden 1952. LNUs arkiv finnes i dag som et privatarkiv i Riksarkivet. Denne listen har blitt til i samarbeid med historikerene Stian Sand Christensen og Nik. Brandal.

1952 | 1953 | 1954 | 1955 |1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1973 | 1974 | 19751976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980

Nasjonalkomiteen for internasjonalt ungdomsarbeid (NIU)

1952

 • Vegard Sletten (NU), formann
 • Turid Rohde Larsen (AUF)
 • Gunnar Brøvik (DNTU)
 • Svenn Stray (UHL)

1953

 • Vegard Sletten (NU), formann
 • Per Kleppe (AUF)
 • Gunnar Brøvig (DNTU)
 • Svenn Stray (UHL)

1954

 • Vegard Sletten (NU), formann
 • Per Kleppe (AUF)
 • Svenn Stray (UHL)
 • Jon O. Nordbom

1955

 • Vegard Sletten (NU), formann
 • Svenn Stray (UHL), nestformann
 • Bernt Lund (AUF)
 • Magne Lerheim

1960

 • Lasse Aasland (AUF), formann
 • Knut Fortun (NU), nestformann
 • Tor Holtan-Hartvig (KrFU)
 • Jan Syse (UHL)
 • Mariken Vaa (NSS)

Varamedlemmer:

 • Jens Børke (BUF)
 • Arne Østeby (N4H)

1961

 • Jan Syse (UHL), formann
 • Håvard Alstadheim (NSS), nestformann
 • Arnfinn Sørensen (KrFU)
 • Edvard Grimstad (NBU)
 • Arne Østeby (N4H)

Varamedlemmer:

 • Knut Fortun (NU)
 • Steinar Tellmann (NUV)

1962

 • Arnfinn Sørensen (KrFU), formann
 • Lasse Aasland (AUF) nestformann
 • Johan Ludvig Njaastad (ANSA)
 • Jan Syse (UHL)
 • Arne Østeby (4H)

Varamedlemmer:

 • Knut Fortun (NU)
 • Edvard Grimstad (NBU)
 • Øystein Opdahl (NSS)

1963

 • Arnfinn Sørensen (KrFU), formann
 • Lasse Aasland (AUF), nestformann
 • Jan Syse (UHL)
 • Johan Ludvig Njaastad (ANSA)
 • Knut Fortun (NU)

Varamedlemmer:

 • Arne Østby (4H)
 • John Dale (SLF)
 • Olav Myklebust (NUV)

1964

 • Arnfinn Sørensen (KrFU), formann
 • Lasse Aasland (AUF), nestformann
 • Jan Syse (UHL)
 • Johan Ludvig Njaastad (ANSA)
 • Knut Fortun (NU)

Varamedlemmer:

 • Arne Østby (4H)
 • John Dale (SLF)
 • Olav Myklebust (NUV)

1965

 • Edvard Grimstad (NBU), formann
 • Johan Ludvig Njaastad (ANSA), nestformann
 • Knut Fortun (NU)
 • Arnfinn Sørensen (KrFU)
 • Ulf Sand (AUF)

Varamedlemmer:

 • Ragnvald Dahl (UHL)
 • Halle Jørn Hansen (NUV)
 • John Dale (SLF)

1966

 • Edvard Grimstad (NBU), formann
 • Ulf Sand (AUF), nestformann
 • Ragnvald Dahl (UHL)
 • Knut Fortun (NU)
 • Halle Jørn Hansen (NUV)

Varamedlemmer:

 • Kurt Jacobsen (EVU)
 • Alf-Cato Gaaserud (NGU)
 • Jan-Erik Høivik

1967

 • Halle Jørn Hansen (NUV), formann
 • Ragnvald Dahl (UHL), nestformann
 • Ulf Sand (AUF)
 • Alf-Cato Gaaserud (NGU)
 • Jan Henrik Høivik (ANSA)

Varamedlemmer:

 • Knut Fortun (NU)
 • Kurt Jacobsen (EVU)
 • John Dale (SUL)

1968

 • Halle Jørn Hansen (NUV), formann
 • Alf-Cato Gaaserud (NGU), nestformann
 • John Dale (SLF)
 • Ola Teigen (AUF)
 • Kurt Jacobsen (EVU)

Varamedlemmer:

 • Dag H. Pettersen (UHL)
 • Egil Yttrearne (NU)
 • Knut Eldjarn (NGS)

1969

 • Dag H. Petersen (UHL), formann
 • Frode G. Hansen (NGU)
 • John Dale (SUL)
 • Egil Ytrearne (NU)
 • Jon Ivar Nålsund (AUF)

Varamedlemmer:

 • Terje Ingeberg-Olsson (NKU)
 • Kjetil Westgaard (NGS)
 • Gunnar Førland (NSU)

1970

 • Dag H. Petersen (UHL), formann
 • Alf Cato Gaaserud (NGU), nestformann
 • Egil Ytrearne (NU)
 • Jon Ivar Nålsund (AUF)
 • Tore Vestbakke (KrfU)

Varamedlemmer:

 • Frode Mannsåker (NGS) Gunnar Føreland (NSU)
 • Kjell Harald Dalen (EVU)

1971

 • Jon Ivar Nålsund (AUF), formann
 • Alf Cato Gaaserud (NGU), nestformann
 • Kjell Harald Dalen (EVU)
 • Tørres Sande (NUV)
 • S. E. W. Maamoen (UHL)

Varamedlemmer:

 • Georg Fredrik Krag (NU)
 • Jan Fagerberg (NGS)
 • Greta Helene Tallerås (N4H)

1973

 • Ragnar Kristoffersen (NGU), formann
 • Tørres Sande (NUV), nestformann
 • Georg Fredrik Krag (NU)
 • Bernt Bull (AUF)
 • Hanne Grete Brommeland (KrfU)

Varamedlemmer:

 • Bjørn Jaaberg Hansen (NSU)
 • Per-Kristian Foss (UHL)
 • Ivar Gammelmo, (KU)

1974

 • Ragnar Kristoffersen (NGU), formann
 • Knut Ringstad (NUV), nestformann
 • Ivar Gammelmo (KU)
 • Erik Berg (NSU)
 • Per-Kristian Foss (UHL)

Varamedlemmer:

 • Bernt Bull (AUF)
 • Eiliv Moe (NU)
 • Torgils Aurdal (NKUF)

1975

 • Bernt Bull (AUF), formann
 • Knut Ringstad (NUV), nestformann
 • Einar Moe (NBU)
 • Erik Moe (NSU)
 • Ivar Gammelmo (KU)

Varamedlemmer:

 • Steinar Juel (SUL)
 • Kjell Pettersen (NKUF)
 • Frode G. Hansen (NGU)

1976

 • Bernt Bull (AUF), formann
 • Kjell Pettersen (KFUM/K), nestformann
 • Ivar Gammelmo (KU)
 • Einar Moe (NBU)
 • Steinar Juel (SUL)

Varamedlemmer:

 • Geir Skeie (NKS)
 • Ellen Fjeldstad (UHL)
 • Tore Skedsmo (4H)

1977

 • Bernt Bull (AUF), formann
 • Kjell Pettersen (KFUM), nestformann
 • Ivar Gammelmo (KU)
 • Steinar Juel (SUL)
 • Inger Lise Berge (NSPF)

Varamedlemmer:

 • Tore Skedsmo (4H)
 • Geir Skeie (NKS)
 • Janis Bjørn Kanavin (EU)

1978

 • Kjell Pettersen (KFUM), formann
 • Ragnar Guran (AUF), nestformann
 • Inger Lise Berge (NSP)
 • Elsbeth Tronstad (UHL)
 • Janis Bjørn Kanavin (EU)

Varamedlemmer:

 • Geir Haugland (KrFU)
 • Tore Skedsmo (4H)
 • Helge Jensen (ANSA)

1979

 • Kjell Pettersen (KFUM), formann
 • Janis Bjørn Kanavin (EU), nestformann
 • Inger Lise Berge (NSP)
 • Elsbeth Tronstad (UHL)
 • Helge Jensen (ANSA)

Varamedlemmer:

 • Torill Johnsen (AUF)
 • Norunn Tveit (NBU)
 • Jehans Storvik (SUL)

1980

fram til 7. juni

 • Kjell Pettersen (KFUM), formann
 • Janis Bjørn Kanavin (EU), nestformann
 • Elsbeth Tronstad (UHL)
 • Helge Jensen (ANSA)
 • Torill Johnsen (AUF)
Topp