ForsidenPolitikkInternasjonalt2250-nettverket

Vi jobber for at unge stemmer skal bli hørt, blant annet gjennom å sette FNs sikkerhetsrådsresolusjon 2250 på agendaen.

2250-nettverket

2250-nettverket er et nettverk av barne- og ungdomsorganisasjoner som jobber med å sette FNs sikkerhetsrådsresolusjon 2250 på dagsorden.

Resolusjon 2250 om ungdom, fred og sikkerhet er en FN-resolusjon. Alle FNs medlemsland – inkludert Norge – har forpliktet seg til å implementere den. Den ser på ungdom som en viktig ressurs for å skape fred, og oppfordrer FNs medlemsland til å legge til rette for at ungdom inkluderes i fredsarbeid. 

Nettverk av organisasjoner 

2250-nettverket er et nettverk av barne- og ungdomsorganisasjoner, hvor vi på ulike måter jobber med å sette spørsmål om ungdom og fred på dagsorden. Organisasjoner kan ha ulike motiver for å være med i nettverket – alt fra at man ønsker seg informasjon om hva som rører seg nasjonalt og internasjonalt på feltet til mer kunnskap om hvordan man kan jobbe aktivt med dette i egen organisasjon. 

For tips til hva man kan gjøre med 2250-resolusjonen som organisasjon anbefaler vi LNUs kampanjeside om temaet: www.2250.no

Organisasjoner kan slutte seg til nettverket ved å sende en epost til LNUs internasjonale politiske rådgiver, Jarle Aarbakke Tollaksen på jarle@lnu.no. 

Vil du lære mer?

Tilsluttede organisasjoner så langt: 

 • Arbeidernes Ungdomsfylking (AUF)
 • Changemaker
 • FN-sambandets ungdomspanel
 • Fremskrittspartiets Ungdom (FpU)
 • Grønn ungdom
 • Juvente
 • KFUK-KFUM Global
 • Kristelig Folkepartis Ungdom (KrFU)
 • Lawan Norge 
 • Norsk folkehjelp – Solidaritetsungdom
 • Operasjon Dagsverk
 • Press
 • Rød ungdom
 • Røde Kors Ungdom
 • Sosialistisk ungdom
 • Studentene og akademikernes internasjonale hjelpefond (SAIH)
 • Spire
 • Studentaksjonen – Brighter tomorrow
 • Studentenes fredspris
 • Studenttinget NTNU
 • URO – Plan Norge
 • Ung i kor

Kontaktperson

Topp