ForsidenPolitikkInternasjonaltFN og ungdomsdelegateneArbeidsgruppa for FN-spørsmål

FN-flagget, her utenfor Juba i Sør-Sudan. Foto: UN Photo

Arbeidsgruppa for FN-spørsmål

Arbeidsgruppa for FN-spørsmål (AgFN) jobber med ulike spørsmål knytta til FN.

Arbeidsgruppa for FN-spørsmål (AgFN) består av representanter fra LNUs medlemsorganisasjoner, ungdomsdelegatene til Norge i FN og representanter fra LNUs styre. Gruppa ledes av et styremedlem fra LNU. Arbeidsgruppa møtes jevnlig i LNUs kontorer på Frivillighetshuset.

Arbeidsgruppa for FN-spørsmål skal arbeide for at LNU kan påvirke norsk FN-politikk og sikre et klart og tydelig ungdomsperspektiv på sakene. Gruppa skal også jobbe for en styrking av den unge deltakelsen i internasjonale relasjoner, og jobbe med spørsmål som er relevante for ungdomsdelegatene. 

Arbeidsgruppa for FN-spørsmål 2017: 

 • Shadi Azari, LAWAN – Det kurdiske ungdomsforbundet i  Norge 
 • Jarle A. Tollaksen – KrFU 
 • Sylvia Lind – Elevorganisasjonen
 • Synnøve Gimse – KFUK-KFUM Global
 • Johan Nicolai Hertzberg – FpU  
 • Vilde Bilstad – Norges Bygdeungdomslag 
 • Sunniva F. Høiskar – AUF 
 • Margrete Bjørge Katanasho – Press 
 • Vivian Tvedt – SAIH 
 • Mathilde Thue – KFUK-KFUM Global 
 • Mina Hennum Mosheni – Changemaker 
 • Ane Kollen Evenmo – ungdomsdelegat (Changemaker) 
 • Jakob Aure – ungdomsdelegat (ANSA)

Her finner du mer informasjon om LNUs FN-arbeid, og en oversikt over hvem som til en hver tid er ungdomsdelegater. 

Kontaktpersoner

Topp