ForsidenPolitikkInternasjonaltLNUs Nord/Sør-arbeidArbeidsgruppa for Nord/ Sør-spørsmål

Arbeidsgruppa for Nord/Sør-spørsmål lagde i 2016 kampanjen LNUMatch. Foto: Von kommunikasjon

Arbeidsgruppa for Nord/ Sør-spørsmål

Arbeidsgruppa for Nord/Sør-spørsmål (AgNS) utarbeider og gjennomfører LNUs årlige Nord/Sør-kampanje.

Arbeidsgruppa for Nord/Sør-spørsmål (AgNS) består av medlemmer fra LNUs styre og representanter fra LNUs medlemsorganisasjoner, og ledes av et styremedlem fra LNU. Arbeidsgruppa møtes på ettermiddagen omtrent hver tredje uke i LNUs kontorer på Frivillighetshuset.

AgNS arbeider for at LNU når målsetningene i LNUs informasjonsstrategi for Nord/Sør-spørsmål 2016–2018. Arbeidsgruppa skal arbeide med saker av politisk og praktisk karakter som spesielt er knyttet til ungdomsmedvirkning, bygging av sivilt samfunn og informasjonsarbeid om Nord/Sør-spørsmål. AgNS skal videre jobbe med å påvirke aktuelle beslutningstakere.

Arbeidsgruppa for Nord/Sør-spørsmål 2018 

  • Emily Nerland (Grønn Ungdom)
  • Sandra Skiaker (OD)
  • Hanna Hauge (Press)
  • Agnes Dorich (SAIH)
  • Alexander Lande (SU)
  • Astrid Willa Eide Hoem (AUF)
  • Håvard Norli Rensvold (Changemaker)
  • Hilde Sandvær (NMF/styret i LNU)
  • Svend Aspaas (KRIK/styret i LNU)

Kontaktpersoner

Topp