ForsidenPolitikkInternasjonaltUngdomsdelegatene

Maria Moe (KrFU), Daniel Overskott (NKSS), Matilde Clemetsen (Spire), Sylvia Lind (EO) og Aleksander Gjøsæter (NSO) er ungdomsdelegater til FN i 2017.

Ungdomsdelegatene

LNU jobber for å fremme norske barn og unges meninger i FN, og jobber for å etablere systemer for reell ungdomsmedvirkning.

LNU har siden 1971 sendt ungdomsdelegater til FN i Norges delegasjoner. LNU har for tiden ungdomsdelegater på fem ulike tematiske områder: Menneskerettigheter og ungdomsmedvirkning, klima, utdanning, likestilling og urbanisering.

Her kan du bli litt bedre kjent med LNUs ungdomsdelegater:

Maria Moe (23)

 • Fra Råde, bor i Oslo
 • Studerer juss ved Universitetet i Oslo
 • Tidligere internasjonal leder i KrFU
 • Tidligere trainee for KrFs stortingsgruppe

Maria er nominert som ungdomsdelegat av KrFU.

Menneskerettigheter og ungdomsmedvirkning

Ungdomsdelegatene på menneskerettigheter og ungdomsmedvirkning deltar på FNs generalforsamling i New York.

Årets ungdomsdelegater, Maria og Daniel, holdt innlegg i FNs generalforsamling om at ungdom må inkluderes i arbeidet med bærekraftsmålene. Ungdomsdelegatene pekte i sitt innlegg på viktigheten av at FNs medlemsland tar LHBTI-rettigheter på alvor, sikrer at omsorgsløse barn blir tatt vare på og sørger for at alle barn og unge får den utdanningen de har krav på. Video av innlegget kan du se her.

Ungdomsdelegatene har også møtt FNs generalsekretær, António Gutteres, stilt spørsmål på vegne av Norge i debatten om likestilling og om barns rettigheter, og forhandlet om FN-resolusjonen som omhandler ungdom. Reisebrev fra ungdomsdelegatene kan du lese her.

 

Daniel Overskott (27)

 • Fra Figgjo, bor i Oslo
 • Bachelor i økonomi og administrasjon fra NLA Høgskolen Staffeldstgate og bachelor i kommunikasjon og livssyn fra Gimlekollen mediehøgskole
 • Prosjektansvarlig for Laget
  Interact

Daniel er nominert som ungdomsdelegat av Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag (Laget).

Menneskerettigheter og ungdomsmedvirkning

Ungdomsdelegatene på menneskerettigheter og ungdomsmedvirkning deltar på FNs generalforsamling i New York.

Årets ungdomsdelegater, Daniel og Maria, holdt innlegg i FNs generalforsamling om at ungdom må inkluderes i arbeidet med bærekraftsmålene. Ungdomsdelegatene pekte i sitt innlegg på viktigheten av at FNs medlemsland tar LHBTI-rettigheter på alvor, sikrer at omsorgsløse barn blir tatt vare på og sørger for at alle barn og unge får den utdanningen de har krav på. Video av innlegget kan du se her.

Ungdomsdelegatene har også møtt FNs generalsekretær, António Gutteres, stilt spørsmål på vegne av Norge i debatten om likestilling og om barns rettigheter, og forhandlet om FN-resolusjonen som omhandler ungdom. Reisebrev fra ungdomsdelegatene kan du lese her.

 

 

Matilde Solberg Clemetsen (24)

 • Fra Nesodden, bor i Oslo
 • Bachelor i statsvitenskap fra McGill University (Montreal)
 • Studerer juss ved Universitetet i Oslo
 • Tidligere sentralstyremedlem i Spire, sitter nå i Spires klimautvalg

Matilde er nominert som ungdomsdelegat av Spire.

Klima

Ungdomsdelegaten på klima deltar på FNs klimatoppmøte og mellomforhandlinger. Fiji var vertskap for årets klimatoppmøte, COP23, men både toppmøtet i november og mellomforhandlingene i mai fant sted i Bonn, Tyskland. 

Årets ungdomsdelegat, Matilde, har fokusert på utslippskutt, klimatilpasning, klimafinansiering og unges deltakelse i beslutningsprosessene i arbeidet opp mot klimaforhandlingene. Ungdomsdelegaten er et viktige bindeledd mellom den norske delegasjonen og de andre barne- og ungdomsorganisasjonene som deltar på klimaforhandlingene.

Matilde oppsummerer to uker på klimatoppmøtet i Bonn her.

 

 

 

 

Sylvia Helene
Lind (21)

 • Fra Svolvær, bor i Tromsø
 • Studerer juss ved Universitetet i Tromsø
 • Tidligere leder av Elevorganisasjonen

Sylvia er nominert som ungdomsdelegat av Elevorganisasjonen.

Utdanning

Ungdomsdelegaten på utdanning deltar på UNESCOs generalkonferanse i Paris. UNESCO er FNs organisasjon for utdanning, vitenskap, kultur og kommunikasjon, og ungdomsdelegaten følger UNESCOs arbeid med utdanning.

Årets ungdomsdelegat, Sylvia, har særlig arbeidet med oppfølgingen av bærekraftsmål 4 om utdanning og jenters mulighet til utdanning, i tillegg til arbeidet med Globalkonvensjonen. Globalkonvensjonen skal sørge for et felles globalt rammeverk for hvordan man godkjenner høyere utdanning fra andre utdanningssystem, og var en viktig prioritering for Norge under utdanningssesjonen på årets generalkonferanse.

Sylvia har også jobbet med ungdomsmedvirkning i UNESCO, med mål om en ungdomskonferanse som sørger for reell ungdomsmedvirkning.

 

 

Aleksander
Gjøsæter (23)

 • Fra Porsgrunn, bor i Bergen
 • Studerer juss ved Universitetet i Bergen og
 • Tidligere leder av Velferdstinget i Oslo og Akershus
 • Kommunestyrerepresentant i Porsgrunn kommune

Aleksander er nominert som ungdomsdelegat av Norsk studentorganisasjon.

Urbanisering

Ungdomsdelegaten på urbanisering følger opp Habitat III-prosessen på UN Habitats Governing Council og World Urban Forum. UN Habitat jobber med bærekraftig utvikling av byer og andre menneskelig bosettinger.

Årets ungdomsdelegat, Aleksander, deltok på Governing Council i Nairobi i mai, der det ble diskutert hvordan avtalen om verdens nye urbane agenda som ble vedtatt i 2016 skulle følges opp. Aleksander jobbet særlig med at både ungdom og frivillige skulle inkluderes i implementeringen av den nye urbane agendaen, og fremmet forslag om at alle FNs medlemsland skulle inkludere ungdom i sine urbaniseringsprosessen.

Du kan lese om Aleksander som satt alene i Norges stol og forhandlet på vegne av Norge i FN her.

 

 

 

 

Tora Voll Dombu (25)

 • Fra Meldal, bor i Oslo
 • Er leder i Norges bygdeungdomslag (NBU)
 • Har studert statsvitenskap og samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo (UiO)

Tora er nominert som ungdomsdelegat av Norges bygdeungdomslag (NBU) 

Likestilling

Ungdomsdelegaten på likestilling reiser til FNs kvinnekommisjon, Commission on the Status of Women (CSW). Hovedtema for CSW i 2018 er rettigheter for jenter og kvinner i rurale strøk. 

Å delta på CSW, og å jobbe for oppfyllelsen av bærekraftsmål 5, likestilling mellom kjønnene, er hovedoppgavene til likestillingsdelegaten. Årets CSW avholdes mellom 12. og 23. mars, og ungdomsdelegat Tora deltar på den første uken av møtet, også kalt møtets høynivåuke. 

Tora er opptatt av lik rett til utdanning i by og bygd, tilgang på teknologi i rurale strøk og trygge og bærekraftige lokalsamfunn over hele verden. Les mer om Tora og hva hun brenner for her

 

 

 

 

Du kan lese mer om LNUs FN-arbeid her.

Nåværende ungdomsdelegater:

Topp