ForsidenPolitikkInternasjonaltUngdomsdelegatene

Bjørn-Kristian Svendsrud (FpU), Amanda Gran (ANSA), Mari Hasle Einang (Changemaker), Tora Voll Dombu (NBU), Aleksander Gjøsæter (NSO), Sylvi Helene Lind (EO) er ungdomsdelegater til FN. Foto: LNU/organisasjonene

Ungdomsdelegatene

LNU jobber for å fremme norske barn og unges meninger i FN, og jobber for å etablere systemer for reell ungdomsmedvirkning.

LNU har siden 1971 sendt ungdomsdelegater til FN i Norges delegasjoner. LNU har for tiden ungdomsdelegater på fem ulike tematiske områder: Menneskerettigheter, klima, utdanning, likestilling og urbanisering.

Her kan du bli litt bedre kjent med LNUs ungdomsdelegater:

Bjørn-Kristian
Svendsrud (25)

 • Fra Horten
 • Formann i Fremskrittspartiets Ungdom (FpU)
 • Master i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo
 • Kommunestyrerepresentant (Frp) i Horten kommune

Bjørn-Kristian er nominert som ungdomsdelegat av FpU.

Menneskerettigheter og ungdomsmedvirkning

Ungdomsdelegatene på menneskerettigheter og ungdomsmedvirkning deltar på FNs generalforsamling i New York.

Bjørn-Kristian er utdannet jurist ved Universitetet i Oslo, og har bred erfaring med arbeid med menneskerettigheter fra både studier og politiske verv. Innenfor menneskerettighetsfeltet er Bjørn-Kristian særlig opptatt av LHBT+-rettigheter og vern mot tortur.

Ungdomsdelegatene skal holde sitt innlegg i 3. komité i FNs generalforsamling i oktober. Du kan se video av innlegget til fjorårets delegater her, og lese reisebrev fra fjorårets delegater her.

 

 

Amanda Gran (25)

 • Fra Bergen, bor i Oslo
 • Bachelor i statsvitenskap og internasjonale relasjoner fra University of British Columbia (Vancouver)
 • Hovedstyremedlem i ANSA
 • Jobber som Junior Engagement Officer i EAT 

Amanda er nominert som ungdomsdelegat av ANSA.

Menneskerettigheter og ungdomsmedvirkning

Ungdomsdelegatene på menneskerettigheter og ungdomsmedvirkning deltar på FNs generalforsamling i New York.

Amanda har en bachelor i statsvitenskap og internasjonale relasjoner fra University of British Colombia, og har bred internasjonal erfaring, blant annet som praktikant ved den norske ambassaden i Ottawa, Canada. Amanda er særlig opptatt av å løfte frem barn og ungdoms stemme i saker som omhandler fred og sikkerhet, utdanning, migrasjon og matsikkerhet.

Ungdomsdelegatene skal holde sitt innlegg i 3. komité i FNs generalforsamling i oktober. Du kan se video av innlegget til fjorårets delegater her, og lese reisebrev fra fjorårets delegater her.

 

 

Mari Hasle Einang (23)

 • Fra Volda, bor i Oslo
 • Nestleder i Changemaker
 • Tar for tiden en bachelor i International Environment and Development Studies ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.

Mari er nominert som ungdomsdelegat av Changemaker.

Klima

Ungdomsdelegaten på klima deltar på FNs klimatoppmøte og mellomforhandlinger. Mellomforhandlingene i mai finner sted i Bonn, Tyskland, mens Katowice, Polen er vertskap for klimatoppmøtet COP24 i desember.

Årets ungdomsdelegat, Mari, fokuserer på ungdomsmedvirkning i FNs klimaforhandlinger, Talanoa-dialogen, regelboka, klimafinansiering og tap og skade. Ungdomsdelegaten er et viktige bindeledd mellom den norske delegasjonen og de andre barne- og ungdomsorganisasjonene som deltar på klimaforhandlingene.

Du kan lese fjorårets delegat sin oppsummering av klimatoppmøtet COP23 her.

 

 

 

 

Sylvia Helene
Lind (21)

 • Fra Svolvær, bor i Tromsø
 • Studerer juss ved Universitetet i Tromsø
 • Tidligere leder av Elevorganisasjonen

Sylvia er nominert som ungdomsdelegat av Elevorganisasjonen.

Utdanning

Ungdomsdelegaten på utdanning deltar på UNESCOs generalkonferanse i Paris. UNESCO er FNs organisasjon for utdanning, vitenskap, kultur og kommunikasjon, og ungdomsdelegaten følger UNESCOs arbeid med utdanning.

Årets ungdomsdelegat, Sylvia, har særlig arbeidet med oppfølgingen av bærekraftsmål 4 om utdanning og jenters mulighet til utdanning, i tillegg til arbeidet med Globalkonvensjonen. Globalkonvensjonen skal sørge for et felles globalt rammeverk for hvordan man godkjenner høyere utdanning fra andre utdanningssystem, og var en viktig prioritering for Norge under utdanningssesjonen på årets generalkonferanse.

Sylvia har også jobbet med ungdomsmedvirkning i UNESCO, med mål om en ungdomskonferanse som sørger for reell ungdomsmedvirkning.

 

 

Aleksander
Gjøsæter (23)

 • Fra Porsgrunn, bor i Bergen
 • Studerer juss ved Universitetet i Bergen og
 • Tidligere leder av Velferdstinget i Oslo og Akershus
 • Kommunestyrerepresentant i Porsgrunn kommune

Aleksander er nominert som ungdomsdelegat av Norsk studentorganisasjon.

Urbanisering

Ungdomsdelegaten på urbanisering følger opp Habitat III-prosessen på UN Habitats Governing Council og World Urban Forum. UN Habitat jobber med bærekraftig utvikling av byer og andre menneskelig bosettinger.

Årets ungdomsdelegat, Aleksander, deltok på Governing Council i Nairobi i mai, der det ble diskutert hvordan avtalen om verdens nye urbane agenda som ble vedtatt i 2016 skulle følges opp. Aleksander jobbet særlig med at både ungdom og frivillige skulle inkluderes i implementeringen av den nye urbane agendaen, og fremmet forslag om at alle FNs medlemsland skulle inkludere ungdom i sine urbaniseringsprosessen.

Du kan lese om Aleksander som satt alene i Norges stol og forhandlet på vegne av Norge i FN her.

 

 

 

 

Tora Voll Dombu (25)

 • Fra Meldal, bor i Oslo
 • Er leder i Norges bygdeungdomslag (NBU)
 • Har studert statsvitenskap og samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo (UiO)

Tora er nominert som ungdomsdelegat av Norges bygdeungdomslag (NBU) 

Likestilling

Ungdomsdelegaten på likestilling reiser til FNs kvinnekommisjon, Commission on the Status of Women (CSW). Hovedtema for CSW i 2018 er rettigheter for jenter og kvinner i rurale strøk. 

Å delta på CSW, og å jobbe for oppfyllelsen av bærekraftsmål 5, likestilling mellom kjønnene, er hovedoppgavene til likestillingsdelegaten. Årets CSW avholdes mellom 12. og 23. mars, og ungdomsdelegat Tora deltar på den første uken av møtet, også kalt møtets høynivåuke. 

Tora er opptatt av lik rett til utdanning i by og bygd, tilgang på teknologi i rurale strøk og trygge og bærekraftige lokalsamfunn over hele verden. Les mer om Tora og hva hun brenner for her

 

 

 

 

Du kan lese mer om LNUs FN-arbeid her.

Nåværende ungdomsdelegater:

Topp