ForsidenPolitikkInternasjonaltUngdomsdelegatene

Rahman Chauhdry (EO), Sunnia Høiskar (SAIH), Rannei Hosar (Nmf), Kristine Bjartnes (SAIH), Amalie Gunnufsen (UH), Sofie Nordvik (KM Global)

Ungdomsdelegatene

LNU jobber for å fremme norske barn og unges meninger i FN, og for å etablere systemer for reell ungdomsmedvirkning.

LNU har siden 1971 sendt ungdomsdelegater til FN. Som ugndomsdelegat blir man del av den offisielle norske delegasjonen og deltar aktivt innen ulike fagfelt. LNU har for tiden ungdomsdelegater på fem ulike tematiske områder: Menneskerettigheter, klima og miljø, utdanning, likestilling og global helse.

Her kan du bli litt bedre kjent med LNUs ungdomsdelegater:

Foto: Magnus Hundvin

Rahman Chaudhry (22)

 • Fra Oslo
 • Tidligere leder i Elevorganisasjonen
 • Studerer rettsvitenskap ved UiB

Rahman er nominert som ungdomsdelegat av Elevorganisasjonen.

Menneskerettigheter

Ungdomsdelegatene på menneskerettigheter og ungdomsmedvirkning deltar på FNs generalforsamling i New York.

Rahman har engasjert seg i ungdomsorganisasjoner og ungdomspolitikken siden han ble aktiv i Operasjon Dagsverk som 15-åring. Som ungdomsdelegat har Rahman et særlig fokus på utdanning for barn på flukt og urfolk.

Ungdomsdelegatene holdt sitt innlegg i 3. komité under FNs generalforsamling i oktober 2019. Du kan se video av innlegget her (fra 48:30), og lese reisebrev her.

 

 

Foto: Privat

Amalie Gunnufsen (23)

 • Fra Kristiansand
 • Studerer samfunnsøkonomi ved UiO
 • Sentralstyremedlem og internasjonalt ansvarlig i Unge Høyre
 • Bystyrerepresentant i Kristiansand

Amalie er nominert som ungdomsdelegat av Unge Høyre.

Menneskerettigheter

Ungdomsdelegatene på menneskerettigheter og ungdomsmedvirkning deltar på FNs generalforsamling i New York.

Amalie har gjennom ulike verv, jobber og studier fordypet seg i demokrati og medvirkning. Som ungdomsdelegat har Amalie et særlig fokus på god ungdomsdmedvirkning og ungdom, fred og sikkerhet.

Ungdomsdelegatene holdt sitt innlegg i 3. komité under FNs generalforsamling i oktober 2019. Du kan se video av innlegget her (fra 48:30), og lese reisebrev her.

 

 

Foto: Privat

 Sofie Nordvik (23)

 • Fra Førde
 • Bachelorgrad i kultur og samfunn
 • Jobber som kampanjekoordinator i KFUK-KFUM Global

Sofie er nominert som ungdomsdelegat av KFUK-KFUM Global.

Klima

Ungdomsdelegaten på klima deltar på FNs klimatoppmøte og mellomforhandlinger. Mellomforhandlingene i mai fant sted i Bonn, Tyskland, mens Spania er vertskap for klimatoppmøtet COP25 som avholdes i Madrid i desember 2019. Sofie deltok også på klimatoppmøtet under FNs generalforsamling i New York.

Sofie er spesielt opptatt av å kommunisere de tekniske forhandlingene på en måte som er forståelig for ungdom. Ungdomsdelegaten er et viktig bindeledd mellom den norske delegasjonen og de andre barne- og ungdomsorganisasjonene som deltar på klimaforhandlingene.

Her kan du lese Sofies reisebrev fra klimatoppmøtet i New York.

 

 

 

 

Foto: Privat

Sunniva Høiskar (24)

 • Bor i Oslo
 • Leder i SAIH
 • Bachelor i internasjonale studier fra UiO

Sunniva er nominert som ungdomsdelegat av SAIH.

Utdanning

Ungdomsdelegaten på utdanning deltar på UNESCOs generalkonferanse, som avholdes i Paris annethvert år. UNESCO er FNs organisasjon for utdanning, vitenskap, kultur og kommunikasjon, og ungdomsdelegaten følger UNESCOs arbeid med utdanning.

Sunniva er spesielt opptatt av at forskning må bli bedre finansiert og åpent tilgjengelig og at høyere utdanning er gratis. Som ungdomsdelegat har Sunniva et særlig fokus på Globalkonvensjonen

 

 

Foto: Lena Rustan Fidjestad / LNU

Rannei Hosar (23)

 • Fra Skjåk
 • Tidligere leder for Norsk medisinstudentforening
 • Studerer forskerlinjen i medisin ved NTNU

Aleksander er nominert som ungdomsdelegat av Norsk medisinstudentforening.

Global helse

Ungdomsdelegaten på global helse deltar på World Health Assembly i mai i Genève.

Rannei har gjennom verv og studier jobbet med ungdomsperspektiver på global helse. Under årets helseforsamling var universell helsedekning et viktig tema. Rannei er spesielt opptatt av helsesystemer, folkehelse og helse som en menneskerett. Du kan lese mer om Rannei her.

 

 

 

 

Foto: SAIH

Kristine Bjartnes (26)

 • Fra Oslo
 • Tidligere nestleder i SAIH og president for den internasjonale studentfestivalen i Trondheim (ISFiT)
 • Styremedlem i det feninistiske tidsskriftet Fett
 • Mastergrad i likestilling og mangfold fra NTNU

Kristine er nominert som ungdomsdelegat av SAIH. 

Likestilling

Ungdomsdelegaten på likestilling reiste til FNs kvinnekommisjon, Commission on the Status of Women (CSW), som ble avholdt i mars 2019 i New York. Hovedtema for CSW i 2019 er sosial beskyttelse, offentlige tjenester og bærekraftig infrastruktur. 

Å delta på CSW, og å jobbe for oppfyllelsen av bærekraftsmål 5, likestilling mellom kjønnene, er hovedoppgavene til likestillingsdelegaten.

Kristine mener det er viktig at norske ungdommer kjenner til undertrykkende strukturer og hva man kan gjøre for å endre disse. Som ungdomsdelegat er hun særlig opptatt av tilgang til utdanning og inkludering av kvinner i beslutningsprosesser. Hun mener kvalitetsutdanning er avgjørende for likestilling og selvstendighet. Les reisebrevet Kristine skrev fra CSW her

 

 

 

 

Du kan lese mer om LNUs FN-arbeid her.

Topp