ForsidenPolitikkInternasjonaltUngdomsdelegatene
Ungdomsdelegater20

Robin Leander Wullum (Skeiv Ungdom), Merete Lan Olsen (Nmf), Ane Aurora Skjølberg Serreli (Spire), Martin Lucas Eick (Spire), Celie Têtu Lima (SU), Sandra Skiaker (YATA), Embla Regine Mathisen (Changemaker)

Ungdomsdelegatene

LNU jobber for å fremme norske barn og unges meninger i FN, og for å etablere systemer for reell ungdomsmedvirkning.

LNU har siden 1971 sendt ungdomsdelegater til FN. Som ugndomsdelegat blir man del av den offisielle norske delegasjonen og deltar aktivt innen ulike fagfelt. LNU har for tiden ungdomsdelegater på fem ulike tematiske områder: Menneskerettigheter, klima og miljø, utdanning, likestilling og global helse.

Her kan du bli litt bedre kjent med LNUs ungdomsdelegater:

Ungdomsdelegat MR
Foto: Martine Haugland / Skeiv Ungdom

Robin Leander Wullum (dei, 22)

 • Trondheimstrønder
 • Politisk nestleiar i Skeiv Ungdom
 • Bachelorstudent i internasjonale studium på UiO

Robin er nominert som ungdomsdelegat av Skeiv Ungdom.

Menneskerettigheter

Ungdomsdelegatene på menneskerettigheter og ungdomsmedvirkning deltar på FNs generalforsamling i New York.

Robin Leander har vore aktiv i mange av LNU sine medlemsorganisasjonar sidan 2008, og har tatt del i ungdomspolitikken sidan 2011. Dei er særleg interessert i å jobbe med menneskerettstematikk frå eit skeivt minoritetsperspektiv, fordi sårbar og marginalisert befolkning ofte rammast hardast ved brot på menneskerettane. Robin Leander er mellom anna opptatt av å løfte fram kjønnsbasert vald, og korleis dette særskilt rammer skeive kvinner, transfeminine personar og interkjønnspersonar.

Minoritetsbefolkning har grunna historisk diskriminering ofte behov for meir omfattande og målretta tiltak for å betre deira situasjon og levestandard enn majoritetsbefolkning, og dette er noko Robin Leander meiner må løftast i mykje større grad i internasjonale forum. Dei meiner ein må sjå menneskerettane i ljos av dei nye utviklingsmåla, og utfordre SN (Dei Sameinte Nasjonar) på kva grupper som fell utanfor tiltaka som er føreslått for å sikre alle likeverdig tilgong på utdanning, helsehjelp og arbeid.

 

Ungdomsdelegat MR

Foto: Aurora Stenersen

Sandra Skiaker (22)

 • Studerer bachelor i Samfunnsgeografi på Universitet i Oslo.
 • Tidligere leder for Operasjon Dagsverk.
 • Aktiv i YATA Oslo.

Sandra er nominert som ungdomsdelegat av YATA.

Menneskerettigheter

Ungdomsdelegatene på menneskerettigheter og ungdomsmedvirkning deltar på FNs generalforsamling i New York.

«Da jeg i 2011 ble aktiv i Operasjon Dagsverk forsto jeg raskt at barne-og ungdomsorganisasjoner kom til å prege min ungdomstid – og det har det gjort. Nå er jeg aktiv i YATA Oslo, hvor vi jobber med utenriks- og sikkerhetspolitikk. Som ungdomsdelegat ønsker jeg å fokusere på ungdoms medvirkning gjennom FNs resolusjon 2250 – Ungdom, Fred og Sikkerhet!»
 

 

 

Foto: Kristian Krystad

Ane Aurora Skjølberg Serreli (24)

 • Fra Hamar
 • Tidligere nestleder i Spire
 • Studerer statsvitenskap ved UiO

Ane er nominert som ungdomsdelegat av Spire.

Klima

Ungdomsdelegaten på klima deltar på FNs klimatoppmøte og mellomforhandlinger. Ane har vært sivilsamfunnsobservatør på FNs klimatoppmøte og mellomforhandlinger i 2018 og 2019. Hun er spesielt opptatt av rettferdighet knyttet til klimatilpasning og tap og skade som følge av klimaendringer.

Som ungdomsdelegat har hun argumentert for viktigheten av ungdomsmedvirkning i politiske prosesser under en studentkonferanse på Harvard tidligere i vår, og ledet et globalt UNEA møte om ungdomsmedvirkning og biomangfold.

 

 

 

 

 

 

Ungdomselegat Bærekraftig utvikling

Foto: Changemaker

Embla Regine Mathisen (23)

 • Fra Tønsberg
 • Leder i Changemaker
 • 30% samfunnsgeograf

Embla er nominert som ungdomsdelegat av Changemaker.

Bærekraftig utvikling

Ungdomsdelegaten på Bærekraftig utvikling deltar på FNs høynivåmøte om bærekrafttig utvikling og oppfølging av 2030-agendaen. Embla deltok under møtet i juli 2020. 

Embla har engasjert seg for utviklingspolitikk og bærekraft siden hun ble medlem i Changemaker som 15-åring. Hun begynner nå i sitt tredje år som leder for organisasjonen. Som ungdomsdelegat brenner Embla for rettferdige løsninger på gjeldskriser og kapitalflukt.

 

Ungdomsdelegat Urbanisering - Martin Eick

Foto: Privat

Martin Lucas Eick (25)

 • Fra Eidsfoss
 • Koordinator for Spires Byutvalg
 • Tar en master i Landskapsarkitektur for Global Bærekraft

Martin er nominert som ungdomsdelegat av Spire.

Urbanisering

Ungdomsdelegaten på urbanisering deltar på FNs World Urban Forum (WUF). Martin deltok på WUF10 i Abu Dhabi i februar 2020.

Martin har gjennom studier og verv engasjert seg for en bærekraftig og inkluderende urbanisering. Han er spesielt opptatt av reel medvirkning i byutviklingsprosesser og klimatilpasning i uformelle bosettinger.

 

Ungdomsdelegat Global Helse

Foto: Michael Massoud

Merete Lan Olsen (26)

 • Fra Bergen
 • Internasjonalt Ansvarlig for Norsk Medisinstudentforening (Nmf)
 • Delegasjonsleder til IFMSA sine generalforsamlinger og møter
 • Studerer 6. året medisin ved Semmelweis University i Budapest

Merete er nominert som ungdomsdelegat av Norsk medisinstudentforening.

Global helse

Ungdomsdelegaten på global helse deltar på World Health Assembly.

Har gjennom vervet sitt arbeidet mye med global helse og menneskerettigheter. Spesielt da ved å representere Nmf sine politiske meninger internasjonalt. Hun er opptatt av universell helsedekning og bærekraftsmål nr 3, og at tilgang til helsetjenester og medisiner er en menneskerettighet. Sunne og gode liv er et essensielt mål dersom verdenssamfunnet skal kunne klare å oppnå FN sine bærekraftsmål og en bærekraftig utvikling.

 

 

 

 

Ungdomsdelegat Celia

Foto:

Celia Têtu Lima (24)

 • Fra Oslo
 • Studerer Midtøstenstudier med arabisk på UiO. Nå i permisjon for å jobbe som byrådssekretær for byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo
 • Tidligere medlem av feministisk utvalg og landsstyret i Sosialistisk Ungdom

Celia er nominert som ungdomsdelegat av Sosialistisk Ungdom. 

Likestilling

Ungdomsdelegaten på likestilling deltar på FNs kvinnekommisjon, Commission on the Status of Women (CSW).

Å delta på CSW, og å jobbe for oppfyllelsen av bærekraftsmål 5, likestilling mellom kjønnene, er hovedoppgavene til likestillingsdelegaten.

Som ungdomsdelegat vil Celia ha et interseksjonelt feministisk perspektiv. Hun er spesielt opptatt av reell og meningsfull ungdomsmedvirkning som nødvendig for å oppnå kvinnefrigjøring og likestilling for alle kjønn. Hun vil også fokusere spesielt på seksuell og reproduktiv helse og rettigheter og skeives rettigheter.

 

 

 

 

Foto: Privat

Sunniva Høiskar (25)

 • Bor i Oslo
 • Leder i SAIH
 • Bachelor i internasjonale studier fra UiO

Sunniva er nominert som ungdomsdelegat av SSAIH. 

Utdanning*

Ungdomsdelegaten på utdanning deltar på UNESCOs generalkonferanse, som avholdes i Paris annethvert år. Sunniva deltok på denne i 2019. UNESCO er FNs organisasjon for utdanning, vitenskap, kultur og kommunikasjon, og ungdomsdelegaten følger UNESCOs arbeid med utdanning. 

Sunniva er spesielt opptatt av at forskning må bli bedre finansiert og åpent tilgjengelig og at høyere utdanning er gratis. Som ungdomsdelegat har Sunniva et særlig fokus på Globalkonvensjonen 

 

*Ungdomsdelegaten på utdanning velges kun annenhvert år siden den deltar på UNESCOs generalkonferanse. Det hender det er noe møteaktivitet også det året det ikke er generalkonferanse.

 

 

 

 

Du kan lese mer om LNUs FN-arbeid her.

Topp