ForsidenPolitikkKampanjerLNUs valgkampanjer

LNUs valgkampanjer

LNU har ved de siste valgene hatt kampanjer med fokus på ungdom og valg.

For valgkampanjen i forbindelse med stortingsvalget 2017 – Unge stemmer – se lnu.no/ungestemmer

2015: Stem ungdom

Ungdom er underrepresentert i kommestyrer, på fylkesting, på Stortinget og ellers i offentlige styrer og råd. Dette ønsker LNU å endre. Gjennom kampanjen Stem Ungdom oppfordret vi til å gi personstemmer til de mange dyktige listekandidatene som er under 30 år.

2013: Stem 9/9

Valgdeltakelsen blant førstegangsvelgere er betydelig lavere enn i resten av befolkningen. I 2009 brukte kun 57% av førstegangsvelgerene stemmeretten, mens gjennomsnittet for resten av befolkningen var 76%.

Å ikke bruke denne grunnleggende demokratiske rettigheten betyr at man gir fra seg makt til bestemme både over egen hverdag og samfunnet generelt. Vi mener at unge bør ha samme muligheter til å delta i demokratiet, og at politikere og media må fokusere på de unge velgerne. Dette var også fokuset gjennom denne kampanjen. Gjennom valgmobilisatorer rundt om i landet oppfordret vi ungdom til å bruke stemmeretten, og politikere til å anse ungdom som en viktig velgergruppe.

Før dette valget var det enormt trykk fra flere kanter for å få ungdom til å gå til stemmeurnene. Dette viste seg å være lurt, da valgdeltakelsen blant førstegangsvelgerne gikk opp med over 10 prosentpoeng.

Topp