ForsidenPolitikkLNUs politikk

Foto: Stortinget/Vidar M. Husby

LNUs politikk

Her finner du LNUs vedtatte politikk, og en oversikt over LNUs politiske gjennomslag det siste året.

LNU har to politiske programmer som vi arbeider etter – Barne- og ungdomspolitisk program og LNUs arbeidsprogram. De vedtas på Barne- og ungdomstinget (BUT). I tillegg vedtar vi politikk gjennom ulike resolusjoner, som også vedtas på Barne- og ungdomstinget.

Kontaktpersoner

Topp