Til hovedinnhold
LNUs arbeidsprogram for 2024-2026

Arbeidsprogram

LNUs arbeidsprogram vedtas av Barne- og ungdomstinget (BUT) og er med å legge styringen for hvordan LNU arbeider.

Arbeidsprogram

Barne- og ungdomsorganisasjonene gir barn og unge en meningsfull fritid, der de lærer at det nytter å engasjere seg. Gjennom deltakelsen opplever barn og unge glede, tilhørighet, læring og fellesskap. At barn og unge organiserer seg styrker demokratiet fordi det løfter unges meninger, lærer barn og unge at alles stemmer er like mye verdt og gir plattformer for demokratisk medvirkning.   

I et samfunn i stadig endring, møter barne- og ungdomsorganisasjonene nye og flere utfordringer. Økte krav til frivilligheten, prisvekst, og et hardere ytringsklima. Endringer i offentlige støtteordninger og regelverk, digitalisering, og en ungdomsgenerasjon med nye utfordringer. Dette er omgivelsene barne- og ungdomsorganisasjonene opererer i. I tillegg lever organisasjonene med etterdønningene etter koronapandemien: utfordringer med mobilisering, rekruttering, og opplæring av nye tillitsvalgte. For mange vil det ta tid å komme seg fullstendig tilbake til normalen.  

Arbeidet LNU gjør skal støtte barne- og ungdomsorganisasjonene i å møte disse utforingene, slik at organisasjonene kan realisere sine formål. Vi skal bidra til at flere barn og unge får mulighet til å delta i frivillige og demokratiske fellesskap, og at unge skal oppleve større innflytelse i samfunnet. I perioden 2024-2026 skal vi bidra til en sterk, kompetansebasert og inkluderende barne- og ungdomsfrivillighet.   

Interessepolitikk

LNU skal tale barne- og ungdomsorganisasjonenes felles sak, og bidra til at organisasjonene får bedre rammer for arbeidet sitt. De viktigste sakene for LNU i den kommende toårsperioden er derfor å øke de frie midlene til barne- og ungdomsfrivilligheten, forenkle lovpålagte krav for den unge frivilligheten og organisasjonenes kontakt med det offentlige, samt å styrke tilgangen til egnede lokaler. I tillegg skal LNU bidra til at politiske prosesser i Norge og verden er tilgjengelig for barn og unge, og at stemmerettsalderen senkes til 16 år.    

Kompetanse

LNU skal være Norges fremste kompetansebank for barne- og ungdomsorganisasjonene, gjennom å levere kunnskapsopplegg knyttet til demokratisk organisasjonsdrift, medlemsarbeid, og inkluderende fellesskap. Kompetansearbeidet til LNU skal bidra til at organisasjonene får kunnskapspåfyll, erfaringsutveksling, utvidede nettverk og flere møteplasser. LNU skal støtte barne- og ungdomsorganisasjonene i å gjennomføre trygge aktiviteter, jobbe med og for FNs bærekraftsmål og bidra til større mangfold i den unge frivilligheten. LNU skal også jobbe for at det skal bli lettere og mindre belastende for unge å ta del i den offentlige samtalen. 

Forvaltning

LNU skal ha en enkel og ubyråkratisk forvaltning som skaper og understøtter frivillige og demokratiske fellesskap. Forvaltningen skal være tilgjengelig og tilpasset til barne- og ungdomsorganisasjonenes behov. I den kommende perioden vil LNU fortsette arbeidet for å forenkle støtteordningene og jobbe for å nå ut til nye søkergrupper gjennom målrettet kommunikasjonsarbeid. Veiledningen LNU gir søkere skal bidra til at flere organiserer seg, og at demokratiske og frivillige fellesskap opplever organisatorisk utvikling og vekst.

Kontaktperson

Jakob Øvensen Aanderaa

Styreleder (Elevorganisasjonen)

Noen av våre medlemmer